top of page

A Postakürt Alapítvány pályázatot hirdet a Covid-19. járvány fenti szakaszában nehéz élethelyzetbe kerülő postai munkavállalók és családjuk támogatására az alábbi feltételekkel:

 

Pályázók köre

Támogatásban az a postai munkavállaló és közös háztartásban élő hozzátartozója részesülhet:

 • aki a koronavírus - Covid-19. - járvány miatt 2020. november 01. és 2021. május 31. között nehéz élethelyzetbe kerül és emiatt az egy háztartásban élő személyeknél az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg a havi  170.000 Ft-ot.

 • aki 2020. október 31-ig legalább 6 hónap folyamatos postai munkaviszonnyal rendelkezik.

 

 

Pályázati feltételek

Az alábbiak közül egy feltétel megléte szükséges, melyet a pályázati adatlapon kell megjelölni:

 

 • egészségügyi intézményből a Covid-19. miatt 2020. november 01. után kiadott közeli hozzátartozóját ápolja, ezért fizetés nélküli szabadság igénybe vételére kényszerült,

 • egészségügyi intézményből 2020. november 01. után a Covid-19. miatt elbocsátott, fogyatékos, ellátásra szoruló családtagját tartósan otthon ápolja, ezért fizetés nélküli szabadság igénybe vételére kényszerült,

 • ha a pályázó esedékes műtétjét a Covid-19. miatt elhalasztják és ezért folyamatosan táppénzes állományban tartják

 • a pályázóval közös háztartásban élőknél a Covid-19. miatt a keresők száma 2020. november 01. után munkaviszony megszűnése ill. szünetelése miatt csökkent,

 • a pályázóval közös háztartásban élő személy Covid-19. vírusban megbetegedett és ebből fakadóan jövedelem kiesés keletkezett

 • az a munkavállaló, aki csak fizetés nélküli szabadság igénybevételével tudta megoldani gyermeke/gyermekei elhelyezését.

A pályázati adatlapon elegendő egyetlen feltétel megjelölése!

 

A pályázathoz csatolni kell az adatlapon - a megjelölt feltételnél - feltüntetett igazolást is!

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • olvashatóan és hiánytalanul kitöltött, eredeti, aláírt Pályázati adatlapot,

 • a megjelölt feltételnél feltüntetett igazolás másolatokat,

 • a pályázóra vonatkozóan a Humánerőforrás Ügyfélszolgálati Csoport által kiállított igazolást, mely tartalmazza a pályázati kiírás elbíráláshoz szükséges kereset, fizetés nélküli szabadság, táppénzes időszak, és foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó adatokat) (kérhető: a „Humán Ügyfélszolgálat” MBO.ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail címen vagy a Humánerőforrás Ügyfélszolgálati Csoport 3546 Miskolc levelezési címen)

 

A támogatás mértéke: maximum 50.000 Ft/fő.

A pályázati forrás összege 1.500.000 Ft.

 

A pályázat elbírálásának módja:

Az Alapítvány a pályázók között a beérkezési sorrend és az igazolt, egy főre eső jövedelem figyelembe vételével a keretösszeget folyamatosan osztja szét.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani postai úton:    Postakürt Alapítvány, 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-péntekig 9.00-14.00 óráig.

 

Pályázat beérkezésének határideje: folyamatos, utolsó beérkezés 2021. június 15.

 

Pályázat végső elbírálási határideje: 2021. június 30.

Pályázat eredményének kihirdetése

A Postakürt Alapítvány írásbeli értesítést csak elutasítás esetén küld.

Pozitív elbírásról a pályázók a támogatási összeg kiutalásával értesülnek.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Postakürt Alapítvány munkatársától az alábbi elérhetőségeken:

Boros Attiláné

telefon: 06-30-771-9441 munkanapokon: 09.00-14.00 óráig

e-mail: boros.attilane@pkalapitvany.hu

Budapest, 2021. március 01.

bottom of page