top of page

A Postakürt Alapítvány pályázatot hirdet a 2019. június 22-én sorra kerülő Postás juniális rendezvényen történő részvételhez kapcsolódó busz bérlés költségeinek részbeni finanszírozására.

 

Pályázati feltételek:

Támogatásban azok részesülhetnek,

  • a busz bérlését és a csoport/közösség utazásátás önállóan szervezik

  • akik a busz bérléséhez kapcsolódóan személyenként minimum 1000 Ft/fő önrész megfizetését vállalják.

  • A csoportos utazáson csak postai munkavállalók és hozzátartozóik vehetnek részt.

A pályázat elbírásánál előnyt élveznek azok a pályázók, a akiknél az utazók legalább 25%-a postás munkavállaló.

Feltétel továbbá, hogy a busz befogadóképessége minimum 12 személyes legyen.

 

A támogatás mértéke:

A pályázatra fordítható keretösszeg: 600.000 Ft  

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • olvashatóan és hiánytalanul kitöltött, eredeti, aláírt Pályázati adatlapot,

  • a busz bérléséhez kapcsolódó árajánlatot,

  • utólag beküldendő - a busz igénybevételét követően - a „Postakürt Alapítvány” nevére kiállított számla, valamint

  • utólag az utasok listája, a postás munkatársak nevének kiemelésével

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy eredeti példányban, postai úton kell beküldeni a következő címre:

Postakürt Alapítvány, 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

A kérelem személyesen is benyújtható fenti címen, az Alapítvány székhelyén.

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-péntekig 09.00-14.00 óráig.

A pályázati adatlap letölthető a honlapról, kattintson ide!

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. május 27.

(számla a juniálist követően, 1 héten belül)

 

Pályázatok elbírálásának szempontjai:

Az együtt utazók száma, ebből a postások aránya, a teljes költséghez viszonyított önköltség aránya, a pályázatok beérkezésének sorrendje.

Bírálati határidő: 2019. május 31.

 

A Postakürt Alapítvány az elbírálásról a pályázókat írásban értesíti. A nyerteseknek tájékoztatást ad a további teendőkről és a busz bérléséhez kapcsolódó elszámolásról.

 

Figyelem!

A buszbérlés költsége 2 részletben kerül kiegyenlítésre,

  • a felajánlott önrész megfizetését a buszt bérbe adó vállalkozó részére a busz bérlését vállaló postai munkavállaló intézi,

  • a Segélyezési Bizottság által elfogadott - fennmaradó részt - a Postakürt Alapítvány nevére kiállított számla beérkezését követően utalja az alapítvány.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Postakürt Alapítvány munkatársától az alábbi elérhetőségeken: Dér Mária telefon: 06-30-771-9446,

munkanapokon 09.00 órától 14.00 óráig; e-mail: der.maria@pkalapitvany.hu

bottom of page