top of page

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Karácsonyváró cirkuszlátogatásra a Fővárosi Nagycirkuszban a "Szikramanók – karácsonyi kaland a cirkuszban” című, 2018. december 8-án 11.00-13.20 óra között létrejövő előadáson történő térítésmentes részvételre.

A karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan, az elmúlt évek gyakorlata szerint kulturális programot is szervezünk az alapító Magyar Posta Zrt-vel közösen a pályázók és a hátrányos helyzetű postás családok számára. A cirkuszlátogatás keretében adjuk át a Magyar Posta vezetőinek karácsonyi ajándékcsomagját a résztvevő gyermekek számára.

A támogatott program az alábbiakat foglalja magában:
o    ingyenes cirkuszlátogatás a rászoruló gyermekek számára (egy családból több gyermek is jöhet),
o    ingyenes cirkuszlátogatás a gyermekek kísérője számára (családonként maximum 2 fő),
o    az utazási költséget az alapítvány számlamásolat megküldését követően megtéríti,
o    uzsonnacsomag,
o    a postai vezetők karácsonyi ajándékcsomagja a gyermekek számára az alábbiak szerint:

  • A gyermekek részére a „Jelentkezési lapon” megjelölhető ajándék értéke nem haladhatja meg az 5000 forintot! Ellenkező esetben egységcsomaggal tudjuk csak az adott pályázó gyermekeit megajándékozni.

  • Az ajándékok átvételére kizárólag a cirkuszban lesz lehetőség, csomag utánküldése nem áll módunkban. Az át nem vett ajándékokat az alapítvány a szokásos postás családi rendezvényeken, adománytombola keretében kisorsolja a résztevők között.

 

A résztvevők köre:
A cirkuszlátogatáson azon postai munkavállalók, illetve gyermekeik vehetnek részt, akik esetében az egy háztartásban élők egy főre jutó nettó havi átlagjövedelme nem éri el a 2018-ban érvényes minimálbér összegét, a 138.000 Ft-ot.

A gyermekek korhatára: 16 év (a 16. életévüket 2018. december 31-ig betöltő gyermekek)

 

A jelentkezések elfogadása elsődlegesen rászorultság, másodlagosan beérkezési sorrend alapján történik. 

 

A jelentkezés benyújtásának módja:
A pályázat mellékleteként közzé tett jelentkezési lap egy példányban, postai úton történő eljuttatása a következő címre: 

Postakürt Alapítvány, 1068 Budapest, Benczúr utca 27.
A borítékra kérjük, írják rá: „CIRKUSZLÁTOGATÁS”.

A pályázat személyesen is benyújtható az Alapítvány székhelyén: 
Budapest VI., Benczúr utca 27. ügyfélfogadási időben (hétfőtől - péntekig 8.00-től 14.00-ig). 

A jelentkezési lap beérkezésének határideje: 2018. október 31.

Figyelem!
Kérjük, a jelentkezési lapon feltétlenül tüntessék fel elérhetőségüket – telefonszámukat, email címüket - annak érdekében, hogy a jelentkezés elfogadásáról értesíteni tudjuk Önöket.

A gyermekek és kísérőik utazása:

Az utazás egyénileg történik. A távolsági tömegközlekedéssel (busz, vonat) érkezők utazási költségeit a Postakürt Alapítvány utólag - igény szerint - megtéríti, melynek feltételei: 
o    a munkavállaló saját nevére, vagy a programon részvevő közvetlen hozzátartozó nevére kiállított számla másolata, valamint 
o    a hiánytalanul kitöltött útiköltség igénylő adatlap, melyet mellékeltünk és amelyet a Postakürt Alapítvány fenti címére kell megküldeni a számlák másolatával együtt. (Utazási jegyeket nem kérünk!)

Az utazási költségeket a Budapestről érkezőknek az alapítvány nem téríti meg. A budapesti, illetve vidéki helyi közlekedés menetjegyeit sem tudjuk elszámolni. 
  
Saját gépjármű használat költségeinek finanszírozására csak abban a különösen indokolt esetben kerülhet sor, ha a gyermek betegsége nem teszi lehetővé tömegközlekedés igénybevételét. Ennek tényét igazolni szükséges. Az elszámolás a NAV által közzétett aktuális üzemanyagár, illetve a saját gépjármű hivatali célú használatával kapcsolatos szabályozás alapján történhet. 

 

A jelentkezés elfogadásáról az Alapítvány Kuratóriumának felhatalmazásával a Segélyezési Bizottság dönt.


A nyertes pályázókat, akik részt vehetnek családjukkal a cirkuszlátogatáson, a Magyar Posta PR és Rendezvényszervezési Osztálya 2018. november 21-ig tájékoztatja. Azon munkatársak, akik jelentkezésük elfogadásáról fenti időpontig nem kapnak sem telefonon, sem emailben értesítést, a programon sajnos nem vehetnek részt, ők erről külön tájékoztatást nem kapnak, kérdés esetén pályázatukkal kapcsolatban további információk a Postakürt Alapítványtól kérhetők: 


Dér Mária

tel: 06-30-771-9446;

e-mail: Der.Maria@pkalapitvany.hu
 

bottom of page