Postakürt Alapítvány

A POSTAKÜRT Művelődési és Szociális Közhasznú Alapítvány 2016-ban, a Magyar Posta által létrehozott Alapítványok – a Postások a Postásokért Alapítvány, a Postás Múzeumi és Művelődési Alapítvány, a Posta a Felsőoktatásért Alapítvány a Postai Pénzszállítókat és Pénzkezelőket Segítő Alapítvány – egybeolvadásával jött létre.

A postás tradíciók és szakmatörténeti emlékek gyűjtésével és ápolásával küldetésünk az értékőrzés és értékteremtés. Küldetésünk továbbá a hátrányos helyzetű postások segítése, a nehéz élethelyzetbe kerülők támogatása, az egymás iránti tolerancia és felelősség építése és erősítése.

Elődeink gondosságának és az elkötelezett Alapítói támogatásnak köszönhetően Alapítványunk a postások és a társadalom elismerésével és segítségével hosszútávon képes küldetését folyamatosan megvalósítani.

Az Alapítvány neve: Postakürt Művelődési és Szociális Közhasznú Alapítvány

Rövidített neve: Postakürt Alapítvány

Az Alapítvány székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 27.                 

Alapító neve és alapadatai:

Neve: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszáma: 01-10-042463

Székhelye: 1138 Budapest Dunavirág 2-6.

A bírósági nyilvántartási száma: 01-01-0008930

Az Alapítvány működésének időtartama

Az Alapítvány határozatlan időre alakult.

Az Alapítvány jogállása

Az Alapítvány önálló jogi személy.

Jellege:

Az Alapítvány közhasznú, az alapító okiratban meghatározott közfeladatok teljesítését közhasznú tevékenységével szolgálja. Nyitott szervezet, csatlakozhat bármely természetes és jogi személy, ha az Alapítvány célkitűzéseivel egyetért. A jogszabályok alapján az évi adóbevallás során a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlását fogadni tudja.

Az Alapítvány céljai

Az Alapítvány fenntartásában működő múzeumi és művelődési intézményeken keresztül közművelődési feladatok ellátása, valamin szociális segítség nyújtás a Magyar Posta nehéz élethelyzetbe kerülő, vagy hátrányos helyzetű munkatársainak, azok családtagjainak, postás nyugdíjasoknak.

Az Alapítvány vezetése

Kuratórium:                         

Elnök: Lőrinczy György

Tagok: dr. Dirák Anna, Hegmanné Nemes Sára, Mundruczó Kornél, Oláh Tünde, Simon Csilla Edit, Szilágyi Mária

Felügyelő Bizottság:

Elnök: Mandelik Ágnes Katalin

Tagok: Mecséri Lajos, dr. Magos Szilvia

Ügyvezető: Oláh Tünde

Tisztelt Adózók!

 

Köszönjük mindazok támogatását, akik az elmúlt években személyi jövedelemadójuk 1%-át a Postakürt Alapítvány számára ajánlották fel! Mindenkit arra kérünk, hogy adóbevallása során se feledkezzen meg erről és rendelkezzen a postás alapítvány javára, amennyiben céljaival egyetért. 2021-ben ismételten tervezzük a tavalyi évben kitűzött célok támogatását, így folytatjuk

 

a postás családok, a megváltozott munkaképességű postás munkatársak, az egészségügyi rehabilitáció,

az üdülés, a gyermekek nyári elhelyezése, valamint a képzésben résztvevők segítését.

 

Kérjük, rendelkezzenek adójuk 1 %-áról, mert így Önök dönthetnek arról, hogy adóforintjaitokkal mely szervezetet támogatják! 

Adószámunk: 18248649-1-42

 

A támogatásokat köszönjük!

Koncertjeinkre a Magyar Posta Zrt. dolgozóinak járó kedvezményre való jogosultságot a jegyek átvételekor igazolni kell
További információ: 322-4240, info@benczurhaz.hu

Impresszum

Tel: 322 4240 (Porta)

E-mail: info@pkalapitvany.hu

© 2019

Postakürt Alapítvány

1068 Budapest, Benczúr utca 27.