top of page

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Árván, félárván maradt gyermekek, vagy tartósan beteg gyermekeket nevelő postás családok Karácsonyi támogatására

 

Kedves Postás Családok!

 

Alapítványunk évek óta fontosnak tartja az árván, félárván maradt gyermeket, valamint a tartósan beteg gyermeket nevelő postás családok karácsonyának szebbé tételét. A békesség és szeretet ünnepéhez kapcsolódóan még fontosabb az összefogás, az egymás iránti felelősségérzet erősítése, így Karácsonyi pályázatunkat ennek szellemében hirdetjük meg ismét.

 

A támogatásokra a fedezet egy részét a személyi jövedelemadó 1%-ának az Alapítvány javára történt felajánlásai és a postás munkatársak adományai biztosítják. Köszönet azon kedves postás kollégáknak, akik segítették e pályázat anyagi fedezetének megteremtését!

 

Várjuk azon postai munkavállalók, vagy postai munkavállalók özvegyeinek jelentkezését, akik árván, félárván maradt gyermeket/gyermekeket, és/vagy súlyosan beteg gyermeket nevelnek.

 

Támogatásban azon postai munkavállaló részesülhet:

- aki 2018. szeptember 30-ig legalább 6 hónap folyamatos postai munkaviszonnyal rendelkezik és

- akinél az egy háztartásban élő személyek egy főre jutó utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 2018. évi minimálbér összegét (138.000 Ft/hó),

 

továbbá azon özvegy postai munkavállaló vagy postai munkavállaló özvegye is,

- akinél az egy háztartásban élő személyek egy főre jutó utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 2018. évi minimálbér összegét (138.000 Ft/hó).

 

Támogatható gyermekek korhatára:

- beteg gyermek: kortól függetlenül támogatható, amennyiben a pályázó szülő az eltartó,

- árva/félárva gyermek: maximum 25 éves korig, (19 éves kor fölött, ha első nappali, felsőfokú tanulmányokat folytat vagy nappali OKJ-s képzésben vesz részt).

 

A támogatás igényléséhez szükséges:

- a pontosan kitöltött „Pályázati Adatlap”, (a kitöltésénél különösen ügyelni kell a bankszámlaszám és számlatulajdonos/ok nevének helyességére),

- igazolások: 19 évesnél idősebb árva vagy félárva gyermek esetén nappali tanulmányok igazolása - iskolalátogatási igazolás -, ennek hiányában a pályázatot érvénytelennek tekintjük,

- özvegy esetén halotti anyakönyvi kivonat másolata,

- IGAZOLÁS tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről és/vagy Magyar Államkincstár igazolása emelt családi pótlék folyósításáról. (A dokumentumok másolatát kérjük!)

 

A szükséges dokumentumokat a pályázati adatlappal együtt, annak mellékleteként kérjük megküldeni!

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

Beérkezési határidő: 2018. november 19. A „Pályázati Adatlap”-ot mellékleteivel együtt, a munkahelyi vezető ajánlásával ellátva a következő címre kérjük eljuttatni:

Postakürt Alapítvány 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

 

A borítékra kérjük írják rá: „Karácsony 2018”

 

A pályázat személyesen is benyújtható az Alapítvány székhelyén: Budapest VI., Benczúr utca 27. ügyfélfogadási időben (hétfőtől - péntekig 8.00-től 14.00-ig).

 

FONTOS: A határidő után érkező kérelmeket sajnos nem tudjuk elfogadni!

 

A támogatási összeg utalására várhatóan 2018. december 10-ig kerül sor.

 

Az Alapítvány csak a támogatás elutasításáról küld írásbeli értesítést a pályázónak. A pozitív elbírálásról a pályázók a támogatás átvételével értesülnek.

 

A pályázattal kapcsolatban további információk a Postakürt Alapítványtól kérhetők:

Dér Mária

tel: 06-30-771-9446;

e-mail: Der.Maria@pkalapitvany.hu

 

Postakürt Alapítvány

bottom of page