top of page

Kedves Postás Családok!

Alapítványunk évek óta fontosnak tartja az árván, félárván maradt gyermeket, valamint a tartósan beteg gyermeket nevelő postás családok karácsonyának szebbé tételét. A békesség és szeretet ünnepéhez kapcsolódóan még fontosabb az összefogás, az egymás iránti felelősségérzet erősítése, így Karácsonyi pályázatunkat ennek szellemében hirdetjük meg ismét.

A pályázatban kiosztható keretösszeget a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásai és magánszemélyek kisösszegű adományai biztosítják, melyet a Postakürt Alapítvány minden évben megdupláz. Sajnos a felajánlások évről évre csökkennek, ezért 2020-ban a rendelkezésre álló keret (a korábbi 20 millió forint helyett) csak 6,3 millió forint lenne. A Magyar Posta vezetése a Központi Üzemi Tanáccsal közösen úgy döntött, hogy a járványhelyzet következtében elmaradt Sárkányhajó Verseny megrendezésére tervezett összeget – év végi támogatási célokkal - az alapítványnak juttatja. Ennek a felajánlásnak köszönhetően a Segélyezési Bizottság e pályázat keretösszegét 12 millió forintban határozta meg.

 

Köszönet az Alapítónak és azon kedves postás kollégáknak, akik a szja 1 %-ának felajánlásával és egyéb adományaikkal segítették e pályázat anyagi fedezetének megteremtését!

 

Várjuk azon postai munkavállalók, vagy postai munkavállalók özvegyeinek jelentkezését, akik árván, félárván maradt gyermeket/gyermekeket, és/vagy tartósan beteg gyermeket nevelnek.

 

Támogatásban azon postai munkavállaló részesülhet:

  • aki 2020. szeptember 30-ig legalább 6 hónap folyamatos postai munkaviszonnyal rendelkezik és tartósan beteg gyermeket nevel

  • akinél az egy háztartásban élő személyek egy főre jutó utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg 160.000 Ft/hó összeget,

 

továbbá azon özvegy postai munkavállaló vagy postai munkavállaló özvegye is,

  • akinél az egy háztartásban élő személyek egy főre jutó utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 160.000 Ft/hó összeget.

 

Támogatható gyermekek korhatára:

  • beteg gyermek: kortól függetlenül támogatható, amennyiben a pályázó szülő az eltartó,

  • árva/félárva gyermek: maximum 25 éves korig, (19 éves kor fölött, ha nappali, felsőfokú tanulmányokat folytat vagy nappali, „Szakmajegyzék” szerinti képzésben vesz részt).

 

A támogatás igényléséhez szükséges:

  • a pontosan kitöltött „Pályázati Adatlap”, (a kitöltésénél különösen ügyelni kell a bankszámlaszám helyességére),

  • igazolások: 19 évesnél idősebb árva vagy félárva gyermek esetén nappali tanulmányok igazolása - iskolalátogatási igazolás vagy diákigazolvány olvasható másolata szükséges - ennek hiányában a pályázatot érvénytelennek tekintjük,

  • özvegy esetén halotti anyakönyvi kivonat másolata,

  • IGAZOLÁS tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről és/vagy Magyar Államkincstár igazolása emelt családi pótlék folyósításáról. (A dokumentumok másolatát kérjük!)

 

A szükséges dokumentumokat a pályázati adatlappal együtt, annak mellékleteként kérjük megküldeni!

 

A pályázat költségkerete: 12 millió forint.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

Beérkezési határidő: 2020. november 23.

 

A „Pályázati Adatlap”-ot mellékleteivel együtt a következő címre kérjük eljuttatni:

Postakürt Alapítvány 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

A borítékra kérjük írják rá: „Karácsony 2020.”

 

A pályázat személyesen is benyújtható az Alapítvány székhelyén:

Budapest VI., Benczúr utca 27. ügyfélfogadási időben (hétfőtől - péntekig 09.00-től 14.00-ig).

 

FONTOS: A határidő után érkező kérelmeket sajnos nem tudjuk elfogadni!

 

A támogatási összeg utalására várhatóan 2020. december 09-ig kerül sor.

 

Az Alapítvány csak a támogatás elutasításáról küld írásbeli értesítést a pályázónak. A pozitív elbírálásról a pályázók a támogatás átvételével értesülnek. A pályázattal kapcsolatban további információk a Postakürt Alapítványtól kérhetők munkanapokon 09.00-14.00 óráig:

 

Dér Mária tel: 06-30-771-9446; e-mail: Der.Maria@pkalapitvany.hu

bottom of page