top of page

A Postakürt Alapítvány pályázatot hirdet a koronavírus járvány második szakaszában (2020. június, július, augusztus, szeptember, október) nehéz élethelyzetbe kerülő postai munkavállalók és családjuk támogatására az alábbi feltételekkel:

 

Pályázók köre:

Támogatásban az a postai munkavállaló részesülhet

 • aki 2020. október 30-ig legalább 6 hónap folyamatos postai munkaviszonnyal rendelkezik, valamint

 • akinek a járványhelyzet II. időszakában (2020. június, július, augusztus, szeptember, október) alatt  az egy háztartásában élő személyek egy főre jutó nettó átlagjövedelme nem haladja meg a nettó 160.000 Ft/hó.

 • akik a járványhelyzet I. időszakában kiírt koronavírus pályázaton nem részesültek pályázati támogatásban.

 

Pályázati feltételek:

Az alábbiak közül egy feltétel teljesülése szükséges, melyet a pályázati adatlapon kell megjelölni:

 

 • egészségügyi intézményből kiadott, közeli hozzátartozóját ápolja ezért fizetés nélküli szabadság kivételére kényszerül,

 • az adott intézményből időlegesen elbocsátott, fogyatékos, ellátásra szoruló családtagját tartósan, otthon ápolja a járványveszély miatt, ezért fizetés nélküli szabadság kivételére kényszerült,

 • családjában a járványhelyzet miatt a keresők száma csökkent,

 • karanténba került, mert környezetében megbetegedés történt, - ebből fakadóan jövedelemkiesés keletkezett a munkavállaló családjában,

 • munkavállaló koronavírusban megbetegedett, ebből fakadóan jövedelemkiesés keletkezett a családban.

 

A pályázati adatlapon elegendő egyetlen indok megjelölése!

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • olvashatóan és hiánytalanul kitöltött, eredeti, aláírt Pályázati adatlapot,

 • a pályázat mellékleteként a pályázóra vonatkozóan kitöltött csatolt igazolás (kizárólag a Humánerőforrás Ügyfélszolgálati Csoport által kiállított igazolás kerül csak elfogadásra, ami a  „Humán Ügyfélszolgálat” MBO.ugyfelszolgalat@posta.hu) e-mail címen vagy a Humánerőforrás Ügyfélszolgálati Csoport 3546 Miskolc levelezési címen kérhető) mely a 2020. június, július, augusztus, szeptember, október hónapok keresetét és az esetleges fizetés nélküli szabadság igénybevételének és a foglakoztatási jogviszony kezdetének igazolását tartalmazza, 

 • az egy háztartásban élő hozzátartozója keresetigazolását, amely a 2020. június, július, augusztus, szeptember, október hónapok keresetét tartalmazza.

Kérjük továbbá a pályázati adatlapon megjelölt indok alátámasztásaként az alábbi, kapcsolódó dokumentum csatolását is:

 • igazolást arról, hogy hozzátartozója munkahelyét a járvány idején elveszítette hozzátartozó kórházi/egyéb intézményi kiadását igazoló dokumentum másolatát,

 

A támogatás mértéke:

A pályázati forrás összege 7 millió Ft, melyet az alapítvány a pályázók között az igazolt, egy főre eső jövedelem alapján, a rendelkezésre álló keret erejéig oszt szét.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy eredeti példányban, postai úton kell beküldeni a következő címre:

Postakürt Alapítvány, 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

A kérelem személyesen is benyújtható fenti címen, az Alapítvány székhelyén.

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-péntekig 8.00-14.00 óráig.

 

A pályázatok beérkezésének határideje             2020. november 19. (csütörtök)

 

A pályázatok elbírálásának alapja:

A pályázati feltételeknek mindenben megfelelő pályázat, a beérkezési sorrend figyelembevételével, a pályázati forrás erejéig történik.

 

Pályázatok elbírálásának határideje                    2020. november 30. (hétfő)

 

Pályázat eredményének kihirdetése:

A Postakürt Alapítvány csak elutasítás esetén küld írásbeli tájékoztatót. Pozitív elbírásról a pályázók a támogatási összeg kiutalásával értesülnek.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Postakürt Alapítvány munkatársától az alábbi elérhetőségeken:

Boros Attiláné

telefon: 06-30-771-9441

munkanapokon: 09.00-14.00 óráig

e-mail: boros.attilane@pkalapitvany.hu

bottom of page