top of page

A Postakürt Alapítvány az Alapító Okiratban megfogalmazott céloknak megfelelően a hátrányos helyzetű postai munkavállalók egészségügyi rehabilitációját 2021-ban is támogatni kívánja.

 

Pályázók köre, pályázati feltételek:

Pályázhat az a hátrányos helyzetű – egészségkárosodott - postai munkavállaló, akinek:

 • folyamatos postai munkaviszonya a pályázat benyújtásakor legalább 6 hónapja fennáll,

 • rehabilitációja érdekében - a pályázati időszak alatt (2021. január 01-től 2021. október 31-ig) szakorvos által beutalóval elrendelt,

 • TB által támogatott egészségügyi szolgáltatást vett igénybe az egészségbiztosítóval szerződést kötött intézményben,

 • az orvosi elrendelés alapján elvégzett rehabilitációs egészségügyi szolgáltatásokról saját nevére kiállított számlával rendelkezik.

 

Az érvényes pályázathoz fenti feltételek egyidejű teljesülése szükséges. Bármelyik feltétel hiánya kizáró oknak minősül.

 

A támogatás igényléséhez fentieken túl,  az alábbi feltételek közül még legalább egynek a meglétéről az adatlapon kell nyilatkozni:

 • a kérelmező életkora meghaladja az 50. életévet, vagy

 • a kérelmező tényleges életvitelszerű lakóhelye kedvezményezett településen található (105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza), vagy

 • a kérelmező megváltozott munkaképességű munkavállalónak tekintendő a 2011. évi CXCI tv. 22.§. alapján, és arról hatósági igazolással rendelkezik, vagy

 • a kérelmező kiskorú gyermekét egyedül neveli, vagy

 • a kérelmező családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

 • a kérelmező családjában súlyosan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy a kérelmezővel egy háztartásban élők egy főre jutó, utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem éri el a 170.000 Ft-ot.

 

 • A támogatás kizárólag a szakorvos által vényen felírt, és a kezelő orvos által kiállított kezelőlapon szereplő, a TB által támogatott egészségügyi szolgáltatásokra terjed ki!

 

Igénybe vehető TB által támogatott, rehabilitációs szolgáltatások:

 • iszappakolás

 • súlyfürdő

 • szénsavas fürdő

 • orvosi gyógy-masszázs

 • víz alatti vízsugármasszázs

 • víz alatti csoportos gyógytorna

 • komplex fürdőgyógyászati ellátás

 • gyógyvizes kádfürdő

 • gyógyvizes gyógymedence (ideértve a hévízi tófürdőt is)

 • csoportos gyógytorna

 • egyéni gyógytorna

 • mágnesterápia, rekeszes galván, pakolások

 • Bemer pulzáló mágnes terápia

 

A támogatás egyéb kapcsolódó szolgáltatásra (útiköltség, szállásköltség, étkezés stb.) nem igényelhető.

 

A támogatás maximális mértéke: 25 000 Ft/ fő (több részletben is!)

Rendelkezésére álló keretösszeg: 1 500 000 Ft

Pályázati időszak: 2021. január 01-től 2021. október 31-ig

 

A pályázatot egy példányban - postai úton - ajánlott levélben kérjük megküldeni a következő címre:

Postakürt Alapítvány

1068 Budapest, Benczúr u. 27.

A borítékra kérjük írják rá: „Egészségügyi rehabilitációs pályázat – 2021”.

 

A pályázathoz az alábbi – jogosultságot alátámasztó – igazolásokat  kell csatolni:  

 •  hiánytalanul és olvashatóan kitöltött Pályázati adatlap,

 •  szakorvos által kiállított vény és/vagy a kezelést végző orvos által kiállított kezelőlap másolata,

 •  saját névre kiállított számla/számlák másolata, melyek a fentebb felsorolt szolgáltatások valamelyikének igénybevételét (akár többféle is lehet) és a pályázó általi kifizetését igazolják. 

 

 

A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálása - a felhívásban megfogalmazott feltételek figyelembevételével - a beérkezések sorrendjében a keretösszeg erejéig történik.

Az Alapítvány a beérkező pályázatokat folyamatosan dolgozza fel és a Segélyezési Bizottság bírálja el.  

Az Alapítvány a támogatás összegét – elfogadott pályázat esetén - elbírálás után utalja át.

Az Alapítvány a pályázóknak csak elutasítás esetén küld írásbeli tájékoztatást, pozitív elbírálásról a támogatási összeg átvételekor értesülnek.

 

A tartalmi vagy formai okokból hiányos pályázatot az Alapítványnak nem áll módjában értékelni.

 

 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető munkatársunktól:

Boros Attiláné Tel: 30-771-9441  E-mail cím: boros.attilane@pkalapitvany.hu

 

Postakürt Alapítvány

Segélyezési Bizottsága

bottom of page