top of page

A Postakürt Alapítvány 2021-ben is támogatja a gyermeket nevelő postás családokat. Ennek érdekében pályázatot hirdet a gyermekek nyári táborozásának támogatására, az alábbi feltételekkel:

 

Pályázók köre:

Támogatásban az a postai munkavállaló részesülhet

 • aki 2021. május 31-ig legalább 6 hónap folyamatos postai munkaviszonnyal rendelkezik, valamint

 • akinek az egy háztartásában élő személyek egy főre jutó utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 160.000 Ft/hó összeget és   

 • aki saját háztartásában általános iskolai tanulmányokat folytató 6-14 éves korú gyermeket/gyermekeket nevel, aki/akik részt vesz/vesznek szervezett nyári táborozáson,

 •  családonként csak egy postai munkavállaló nyújthat be pályázatot.

(Keresetigazolást nem kérünk!)

            

A támogatásban részesülő gyermekek köre:

 • Általános iskolai tanulmányokat folytató, 6-14 éves gyermekek, akik térítéses nyári táborozáson vesznek részt 2021. június 16-tól augusztus 31-ig.

 • Támogatás ugyanazon családból több gyermek részére is kérhető, de gyermekenként csak egy táborozás díjához járul hozzá az alapítvány.

 • Támogatás bentlakásos vagy napközis táborhoz egyaránt adható.

 

A támogatás mértéke:

A pályázati forrás összege 5 millió Ft, melyet az alapítvány gyermekenként maximum 15.000 Ft értékben biztosít.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Olvashatóan és hiánytalanul kitöltött, eredeti, aláírt Pályázati adatlapot,

 • a táborszervező által, a táborozás megtörténtét igazoló számlát vagy dokumentumot, melyen szerepel a gyermek neve és amelyből kiderül:

  • mely táborban,

  • milyen időszakban,

  • mennyi térítési díj ellenében vett részt az adott táborozáson.

 • Több gyermek esetén minden gyermekre külön-külön adatlapot kell kitölteni és

 • az adatlapon csak egy gyermek szerepelhet.

 • A számlát minden esetben a pályázó munkatárs nevére kell kérni.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy eredeti példányban, postai úton kell beküldeni a következő címre: Postakürt Alapítvány, 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

 

A pályázatok beérkezési határideje:                                      2021. szeptember 09.

Pályázatok elbírálásának határideje:                                     2021. szeptember 15.

A pályázatok elbírálásának alapja:

A pályázati feltételeknek mindenben megfelelő pályázatok a beérkezési határidőt követően egységesen kerülnek elbírálásra a keretösszeg mértékéig, de gyermekenként legfeljebb 15.000 forint erejéig.

 

A Postakürt Alapítvány csak elutasítás esetén küld írásbeli tájékoztatást. Pozitív elbírásról a pályázók a támogatási összeg átvételével értesülnek.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Postakürt Alapítvány munkatársától az alábbi elérhetőségeken:

Dér Mária telefon: 06-30-771-9446, munkanapokon 09.00 órától 14.00 óráig; e-mail: der.maria@pkalapitvany.hu

bottom of page