top of page

A Postakürt Alapítvány az alapító okiratában megfogalmazott céloknak megfelelően elhivatott támogatója a Magyar Posta Zrt. munkavállalóinak és hozzátartozóinak.

Az Alapítvány ezúttal a tartós betegségben szenvedő, orvosi kezelésre szoruló, ebből adódóan hátrányos helyzetben lévő munkavállalókat kívánja célzottan támogatni.

A Postakürt Alapítvány tekintettel a fentiekre, pályázatot hirdet a Magyar Posta Zrt. megváltozott munkaképességű munkavállalói számára.

Azon érintettek, akik  a munkáltatónak megváltozott  munkaképességüket jelezték és erre tekintettel foglalkoztatásuk változott, a korábbi évek szerinti támogatásra pályázhatnak. Az Alapítvány ebben az évben – szerényebb mértékben – támogatni kívánja azokat a postásokat is, akiknek igazoltan megváltozott ugyan a  munkaképességük, de ezt a munkáltatónál nem jelezték és így az náluk nem okozott a foglalkoztatásukban változást.  

 

1. A pályázók köre:

Jelen pályázaton (hivatkozva a 2011. évi CXCI. törvényben meghatározott megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási kategóriájára), azok a betegségben, egészségkárosodásban szenvedő, szociálisan rászoruló postás munkavállalók vehetnek[1] részt,

  • akiknek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60%-os, vagy kisebb mértékű, és ezt érvényes szakhatósági véleménnyel igazolni tudják, vagy

  • akiknek egészségkárosodása legalább 40%-os az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás időbeli hatálya alatt, vagy

  • akiknek a munkaképesség-csökkenése 50-100%-os mértékű, és erről érvényes szakhatósági véleménnyel rendelkeznek, vagy

  • akik fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában részesülnek.

 

1.a.     Akik a fentiekben felsorolt dokumentumok valamelyikét a munkáltató felé leadták.

1.b.     Akik a megváltozott munkaképességükről szóló határozatot a munkáltató felé nem adták le.

 

Pályázatot adhatnak be a fentiekben felsorolt, érvényes szakhatósági igazolás valamelyikével rendelkező munkavállalók, akik a pályázat kiírásának időpontjában a Magyar Posta Zrt. munkavállalói és munkaviszonyukat legalább 2021. december 31-ig fenntartják.

 

2. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

 

  • Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és

  • a megváltozott munkaképesség igazolásaként:

 

  • 1.a. ponthoz tartozó pályázók esetén: a Magyar Posta Zrt. humánerőforrás szakterületének igazolása a munkavállaló megváltozott munkaképességét igazoló szakhatósági szakvélemény meglétéről, mely kérhető:

Központi Munkaügyi Csoport Kiss Jánosné (Andi) (Kiss.Janosne3@posta.hu)

Nyugat-magyarországi Munkaügyi Csoport Szunyogh Ibolya (Szunyogh.Ibolya@posta.hu)

Kelet-magyarországi Munkaügyi Csoport Nagyné Dely Katalin ((Katalin.NagyneDely@posta.hu).

(Egyéb szakhatósági vélemény, igazolás beküldését nem kérjük!)

​vagy

 

  • 1.b. ponthoz tartozó pályázók esetén: a Magyar Posta Zrt.-nek, mint munkáltatónak – a pályázat megjelenése előtt – le nem adott, de érvényes szakhatósági igazolással rendelkező megváltozott munkaképességű munkavállalók esetén, az 1. pontban felsorolt, érvényes szakhatósági vélemény valamelyikének másolata[2].

Az Alapítvány nem fogad el igazoló okiratként kórházi zárójelentést, háziorvosi, szakorvosi, vagy egyéb orvosi diagnózist tartalmazó dokumentumokat, továbbá NYUFIG határozatot sem.

 

A Segélyezési Bizottság egyedileg bírálja el mindazon érintettek pályázatát, akik igazolni tudják, hogy az egészségügyi vészhelyzet következményeként csak lejárt érvényességű szakhatósági véleménnyel rendelkeznek.

 

3. A támogatás mértéke:

A pályázat során az Alapítvány egyösszegű támogatást biztosít az alábbiak szerint:

  • a Magyar Posta Zrt. humánerőforrás szakterületének igazolásával (1.a pontban szereplő pályázók köre) a pályázó nettó 50.000 Ft,

  • a megváltozott munkaképességet igazoló, de a Magyar Posta Zrt.-nek még le nem adott (1.b pontban szereplő pályázók köre) szakvéleménnyel pályázó nettó 20.000 Ft

pénzbeli támogatásban részesülhet.

 

4. A pályázat költségkerete: 10 000 000 Ft

5. A pályázatok beérkezési határideje: 2021. szeptember 15.

6. A pályázatok benyújtásának módja:

 

A pályázatot egy példányban postai úton, ajánlott levélben kell beküldeni a következő címre:

 

Postakürt Alapítvány 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

A borítékra kérjük, írják rá: „MMM Pályázat”.

 

7. A pályázatok elbírálásának módja és határideje: 2021. szeptember 30.

 

A bírálat alapja a Pályázati kiírásnak mindenben megfelelő és olvashatóan kitöltött pályázat! A tartalmi és formai okokból hiányos, vagy érvényes szakhatósági igazolások másolata nélkül megküldött pályázatot az Alapítványnak nem áll módjában értékelni.

Az Alapítvány jogosult a pályázati adatok valóságtartalmának ellenőrzésére, fenntartja a jogot, hogy az adatlapon szereplő adatokat a munkáltatónál ellenőrizze. A pályázatokat az Alapítvány Segélyezési Bizottsága bírálja el, a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek és a beérkezés sorrendjének figyelembevételével, a pályázati keretösszeg mértékéig.

 

A pályázattal kapcsolatban további információk a Postakürt Alapítványtól kérhetők, valamint az alapítvány honlapján érhetők el:

Dér Mária tel: 06-30-771-9446; (munkanapokon 9-14.00 óráig)

e-mail: Der.Maria@pkalapitvany.hu

 

[1] Nem kizáró feltétel, ha a pályázó foglalkoztatása nem éri el a napi 4 órát, vagy rendelkezési állományban van, vagy 2021. december 31-ig határozott idejű szerződéssel rendelkezik.

[2] Felhívjuk a figyelmét, hogy a munkaképesség csökkenés igazolására szolgáló dokumentumból mindazon személyes adatokat takarja ki, amelyek a pályázó személyének azonosítására és az egészségi állapotára, egészségkárosodására, munkaképesség csökkenés mértékére vonatkozó információ megállapításához nem szükségesek. A kitakarás nem eredményezheti az okiratot kiállító hatóság képviseletében eljáró személy aláírásának és a hatóság pecsétjének a kitakarását.

bottom of page