top of page

A Postakürt Alapítvány az Alapító Okiratban megfogalmazott céloknak megfelelően a hátrányos helyzetű postai munkavállalók egészségügyi rehabilitációját 2022. évben is támogatni kívánja.

 

Pályázók köre, pályázati feltételek:

 

Pályázhat az a hátrányos helyzetű – egészségkárosodott - postai munkavállaló, akinek:

 • folyamatos postai munkaviszonya a pályázat benyújtásakor legalább 6 hónapja fennáll,

 • rehabilitációja érdekében - a pályázati időszak alatt (2022. január 01-től 2022. október 31-ig) szakorvos által beutalóval elrendelt,

 • TB által támogatott egészségügyi kezelésben részesült az egészségbiztosítóval szerződést kötött intézményben,

 • az orvosi elrendelés alapján igénybe vett mozgásszervi rehabilitációs egészségügyi szolgáltatásokról saját nevére kiállított számlával rendelkezik.

 

Az érvényes pályázathoz fenti feltételek mindegyike szükséges. Bármelyik hiánya kizáró ok. A jelen pályázaton való részvétel azonban nem zárja ki, hogy a munkavállaló a Postakürt Alapítvány által meghirdetett egyéb lehetőségekre is pályázzon.

 

A támogatás igénylésekor - fentieken túl - az alábbi feltételek közül még legalább egynek a meglétéről az adatlapon kell nyilatkozni:

 • a kérelmező életkora meghaladja az 50. életévet, vagy

 • a kérelmező tényleges életvitelszerű lakóhelye kedvezményezett helyzetű településen     található 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza), vagy

 • a kérelmező megváltozott munkaképességű munkavállalónak tekintendő a 2011. évi CXCI tv. 22.§.-a alapján, és arról hatósági igazolással rendelkezik, vagy

 • a kérelmező kiskorú gyermekét egyedül neveli, vagy

 • a kérelmező családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

 • a kérelmező családjában súlyosan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek.

 • a kérelmezővel egy háztartásban élők egy főre jutó, utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem éri el a 2022. évi minimál bér nettó összegét (143.000 Ft/hó).

 

A támogatás kizárólag a szakorvos által felírt, és a kezelő orvos által kiállított kezelőlapon szereplő, a TB által támogatott – alább felsorolt - egészségügyi szolgáltatásokra terjed ki!

 

 • iszappakolás

 • súlyfürdő

 • szénsavas fürdő

 • orvosi gyógy-masszázs

 • víz alatti vízsugár-masszázs

 • víz alatti csoportos gyógytorna

 • komplex fürdőgyógyászati ellátás

 • gyógyvizes kádfürdő

 • gyógyvizes gyógymedence (ideértve a hévízi tófürdőt is)

 • csoportos gyógytorna

 • egyéni gyógytorna

 • mágnesterápia, rekeszes galván, pakolások

 • Bemer pulzáló mágnes terápia

 

A támogatás egyéb kapcsolódó költségekre (úti-, szállásköltség, étkezés stb.) nem igényelhető.

 

A támogatás maximális összege: 25 000 Ft/ fő (több részletben is!)

Rendelkezésére álló éves keret összege: 2.500.000 Ft

Pályázati időszak: 2022. január 01-től 2022. október 31-ig

 

A pályázatot egy példányban postai úton ajánlott levélben kérjük megküldeni a következő címre:

Postakürt Alapítvány

1068 Budapest, Benczúr u. 27.

A borítékra írják rá: „Egészségügyi rehabilitációs pályázat – 2022”.

 

A pályázathoz az alábbi – jogosultságot alátámasztó – igazolásokat  kell csatolni:  

 •  hiánytalanul és olvashatóan kitöltött Pályázati adatlap,

 •  szakorvos által kiállított beutaló és/vagy a kezelést végző orvos által kiállított kezelőlap másolata,

 •  saját névre kiállított számla/számlák másolata, mely a fent felsorolt szolgáltatások valamelyikének igénybevételét (akár többféle is lehet) és a pályázó általi kifizetését igazolják,

 •  tartós beteg vagy fogyatékos gyermekről igazolás másolat. 

A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálása - a felhívásban megfogalmazott feltételek figyelembevételével - a beérkezések sorrendjében a keretösszeg erejéig történik.

Az Alapítvány a beérkező pályázatokat folyamatosan dolgozza fel és a Segélyezési Bizottság havonta egy alkalommal bírálja el.  

Az Alapítvány a támogatás összegét – elfogadott pályázat esetén – elbírálás után utalja át.

Az Alapítvány a pályázóknak csak elutasítás esetén küld írásbeli tájékoztatást, pozitív elbírásról a támogatási összeg átvételekor értesülnek.

 

A tartalmi vagy formai okokból hiányos pályázatot az Alapítványnak nem áll módjában értékelni.

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető munkatársunktól:                        

Boros Attiláné Tel: 30-771-9441  E-mail cím: boros.attilane@pkalapítvany.hu

 

A pályázati kiírás és az Adatlap letölthető a lenti linken.

 

Postakürt Alapítvány

Segélyezési Bizottsága

bottom of page