top of page

A Postakürt Alapítvány céljai között szerepel a postai munkavállalók üdülésének támogatása. Ennek érdekében 2022-ben ismét segítséget kíván nyújtani ahhoz, hogy a postás családok kikapcsolódást, felfrissülést, regeneráló hatású pihenést vehessenek igénybe.

 

Az üdülést az Alapítvány „utófinanszírozással” támogatja: a nyertes pályázók számára a tényleges költség igazolását követően utólag utalja át az Alapítvány a támogatási összeget!

 

Pályázók köre:

Támogatásban az a postai munkavállaló részesülhet, aki 2022. április 30-ig legalább 6 hónap folyamatos postai munkaviszonnyal rendelkezik, valamint munkaviszonya a nyertes pályázat kifizetésének időpontjában is fennáll.

 

Pályázati feltételek:

 • A kérelmezővel egy háztartásban élők egy főre jutó, utolsó 6 havi átlagjövedelme nem éri el a nettó 220.000 Ft/hó összeget. Ezt keresetigazolások benyújtásával alátámasztani szükséges!

 • A pályázaton részt vehet, aki a 2020. és 2021. évi üdülési pályázaton NEM nyert támogatást és azok a nyertes pályázók is, akik írásban lemondtak a lehetőségről.

 • Családonként csak egy postai munkavállaló nyújthat be pályázatot,

 • évente egy üdüléshez igényelhető támogatás, több, rövid idejű üdülést nem tudunk figyelembe venni.

 • Pályázni a postai munkavállaló és a vele egy háztartásban élő családtagok (házastárs, élettárs, saját vagy nevelt gyermek) üdülési költségének finanszírozására lehet.

 • A támogatás kizárólag belföldi üdüléshez vehető igénybe az elnyert keretösszeg mértékéig.

 • A pályázatok elbírálása a pályázati határidőn belül beérkezett, a kiírásnak megfelelő pályázatok alapján, a pályázati keretösszeg erejéig történik.

 

A támogatásra fordítható keretösszeg és az elnyerhető támogatás mértéke

A pályázati forrás összege 35 millió forint, melyet az Alapítvány a keretösszeg erejéig a nyertes pályázók között az alábbiak szerint oszt fel:

 

 • a pályázó, továbbá a 14. életévét 2022-ben betöltő, vagy idősebb postás családtagok számára maximum 50.000 Ft/ fő kérhető.

 • A 14 éven aluli gyermekek maximum 25.000 Ft/fő támogatást kaphatnak.

 

A pályázatok elbírálása:

 • A bírálat alapját a hiánytalanul beküldött pályázati dokumentumok képezik.

 • A jelen pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azon pályázók, akik 2021-ben sikeresen pályáztak, de az elnyert támogatási összegről írásban lemondtak, és 2022-ben ismét pályáznak.

 • A bírálat során a pályázók sorrendjét az egy főre jutó jövedelem mértéke határozza meg.

 • A 2020-ban és 2021-ben üdülési támogatást elnyert munkatársak jelen pályázaton nem vehetnek részt, pályázat benyújtása esetén elutasításra kerülnek. Kivételt képeznek azon munkatársak, akik 2021-ben sikeresen pályáztak, de az elnyert támogatási összegről írásban lemondtak, lehetővé téve ezzel, hogy a támogatási összeget más nyerhesse el.

 • A pályázatokat az Alapítvány Segélyezési Bizottsága bírálja el.

 

A pályázók értesítésének határideje:                                

 • Az Alapítvány a nyertes pályázatokról a pályázóknak értesítő levelet küld az elnyert pályázati keretösszeg mértékéről, megadja a pályázat azonosító számát, mellékeli továbbá az elszámoláshoz szükséges adatlapot is.

 • A pályázati feltételeknek nem megfelelő vagy a keretösszeget meghaladó pályázatok elutasításáról az Alapítvány értesítő levelet küld a pályázónak.

 • Az értesítés határideje: 2022. május 09.

 

Pályázati összeggel történő elszámolás

A pályázat terhére a 2022. június 15. és október 31. között megvalósuló üdülés költségei számolhatók el az alábbiak szerint:

 

 • A nyertes pályázók az értesítő levél mellékleteként megküldött „Elszámoló adatlap” hiánytalan kitöltésével és a felhasználást igazoló számlák másolatának benyújtásával számolnak el a pályázati keretösszeggel.

 • Az üdülésre elnyert összeg felhasználását a pályázó nevére és címére kiállított számla olvasható másolatával szükséges igazolni.

(Figyelem! A szolgáltató minden esetben köteles a szolgáltatást igénybevevő magánszemély részére is – amennyiben azt kéri – névre és lakcímre szóló áfá-s számlát kiállítani!)

 • Az elszámolás érdekében beküldött számlamásolatra golyóstollal rá kell írni az értesítő levélben megadott pályázati azonosító számot.  

 • Az üdülésre elnyert összeg felhasználását a pályázó több, kisebb értékű számla megküldésével is igazolhatja, amelyeket összesítve, egyszerre szükséges megküldeni az Alapítvány részére.

 • Abban az esetben, ha az elszámoláshoz megküldött számla (vagy számlák) összege meghaladja az elnyert támogatási összeget, azokat igazolásként az alapítvány elfogadja, de csak a pályázatban elnyert támogatás összegét utalja át.

 • Abban az esetben, ha az elszámoláshoz megküldött számlán (vagy számlákon) szereplő összeg nem éri el az elnyert összeget, úgy az Alapítvány a számlával igazolt, ténylegesen felhasznált összeget utalja át üdülési támogatásként.

 • A támogatott üdülés során fel nem használt keret egyéb - az üdüléshez nem kapcsolódó célú - felhasználás elszámolására a pályázat részeként nincs lehetőség.

 

Az üdüléshez szorosan kötődő, a pályázat terhére elszámolható számlák köre kizárólag az alábbi lehet:

 • szállás költség,

 • szállás és az ehhez kötődő reggeli,

 • szállás és az ehhez kötődő félpanziós vagy teljes ellátás,

 • az üdülés időszakában bárhol igénybe vett bármely egyéb éttermi szolgáltatás,

 • idegenforgalmi adót tartalmazó számla.

 

Egyéb tartalmú számlák elszámolására (pl.: belépőjegyek, strandoláshoz kötődő, vagy egyéb szabadidős tevékenység költségei, illetve közlekedés, parkolás, stb.) nincs lehetőség!

 

Az elszámolás beküldésének végső határideje: 2022. november 15.

A támogatási összeg utalása:

Az Alapítvány a pályázati kiírásnak mindenben megfelelő elszámolás alapján, az elszámolási dokumentumok beérkezésétől számított 15 munkanapon belül utalja a pályázó számára az elnyert és igazolt támogatási összeget.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Postakürt Alapítvány munkatársától az alábbi elérhetőségeken:

 

Dér Mária

telefon: 06-30-771-9446,

munkanapokon 09.00 órától 14.00 óráig;

e-mail: der.maria@pkalapitvany.hu

Postakürt Alapítvány

bottom of page