top of page

A pályázat célja:

A Postakürt Alapítvány 2022-ben is támogatja a gyermekeket nevelő postás családokat. Ennek érdekében pályázatot hirdet a gyermekek nyári táborozásának támogatására, az alábbi feltételekkel:

 

Pályázók köre:

Támogatásban az a postai munkavállaló részesülhet,

 • aki 2022. május 31-ig legalább 6 hónap folyamatos postai munkaviszonnyal rendelkezik, valamint

 • akinek az egy háztartásában élő személyek egy főre jutó utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 133.000 Ft/hó összeget, (Keresetigazolást nem kérünk!)

 • aki saját háztartásában általános iskolai tanulmányokat folytató 6-14 éves korú gyermeket/gyermekeket nevel, aki/akik részt vesz/vesznek szervezett nyári táborozáson.

 •  Családonként csak egy postai munkavállaló nyújthat be pályázatot.

            

A támogatásban részesülő gyermekek köre:

 • általános iskolai tanulmányokat folytató 6-14 éves korú gyermekek, valamint

 • általános iskolai tanulmányaikat 2022. június 15-én befejező gyermekek, akik térítéses nyári táborozáson vesznek részt 2022. június 16-tól augusztus 31-ig.

Támogatás ugyanazon családból több gyermek részére is kérhető, de gyermekenként csak egy táborozás díjához járul hozzá az alapítvány. Támogatás bentlakásos vagy napközis táborhoz egyaránt igényelhető.

 

A támogatás mértéke:

A pályázati forrás összege 7 millió Ft. Az alapítvány gyermekenként a számlával igazolt táborozási költséget, de maximum 20.000 Ft támogatást biztosít utófinanszírozással. Abban az esetben, ha az összes érvényes pályázatban igényelt teljes összeg meghaladja a pályázat keretösszegét, úgy a keretösszeg az érvényes pályázatot beküldők között, az érintett összes táborozó gyermek számának figyelembevételével, gyermekenként azonos összegben kerül felosztásra.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • olvashatóan és hiánytalanul kitöltött, aláírt Pályázati adatlapot,

 • a táborszervező által, a táborozás megtörténtét igazoló számla másolatát vagy egyéb hivatalos igazoló dokumentumot, melyen szerepel:

  • a gyermek neve,

  • mely táborban,

  • milyen időszakban,

  • mennyi térítési díj ellenében vett részt az adott táborozáson.

A számlát minden esetben a pályázó munkatárs nevére kell kérni.

Több gyermek esetén gyermekenként külön-külön adatlap kitöltése, illetve részvételének igazolása szükséges - egy adatlapon csak egy gyermek szerepelhet.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy eredeti példányban, postai úton kell beküldeni a következő címre:

Postakürt Alapítvány, 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

 

A pályázati felhívás és adatlap letölthető ide kattintva.

 

A pályázatok beérkezési határideje: 2022. szeptember 09.

A pályázatok elbírálásának módja:

A keretösszeg az érvényes pályázatok alapján, a „Támogatás mértéke” pont szerint felosztásra. Egy pályázó legfeljebb gyermekenként 20.000 forint támogatásban részesülhet.

 

Pályázatok elbírálásának határideje: 2022. szeptember 15.

Pozitív elbírásról a pályázók a támogatási összeg átvételével értesülnek, a Postakürt Alapítvány csak elutasítás esetén küld írásbeli tájékoztatást legkésőbb 2022. szeptember 30-ig.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Postakürt Alapítvány munkatársától az alábbi elérhetőségeken:  Dér Mária telefon: 06-30-771-9446, munkanapokon 09.00 órától 14.00 óráig; e-mail: der.maria@pkalapitvany.hu

bottom of page