top of page

A Postakürt Alapítvány az alapító okiratában megfogalmazott céloknak megfelelően elhivatott támogatója a Magyar Posta Zrt. munkavállalóinak és hozzátartozóinak. Az Alapítvány ezúttal a tartós betegségben szenvedő, orvosi kezelésre szoruló, ebből adódóan hátrányos helyzetben lévő munkavállalókat kívánja célzottan támogatni. A Postakürt Alapítvány tekintettel a fentiekre, pályázatot hirdet a Magyar Posta Zrt. megváltozott munkaképességű munkavállalói számára. Azon érintettek, akik  a munkáltatónak megváltozott  munkaképességüket jelezték és erre tekintettel foglalkoztatásuk változott, a korábbi évek szerinti támogatásra pályázhatnak.

 

A pályázók köre:

Jelen pályázaton (hivatkozva a 2011. évi CXCI. törvényben meghatározott megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási kategóriájára), azok a betegségben, egészségkárosodásban szenvedő, szociálisan rászoruló postás munkavállalók vehetnek részt, akik az alábbiakban felsorolt dokumentumok valamelyikét a munkáltató felé leadták.

 

  • akiknek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60%-os, vagy kisebb mértékű, és ezt érvényes szakhatósági véleménnyel igazolni tudják, vagy

  • akiknek egészségkárosodása legalább 40%-os az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás időbeli hatálya alatt, vagy

  • akiknek a munkaképesség-csökkenése 50-100%-os mértékű, és erről érvényes szakhatósági véleménnyel rendelkeznek, vagy

  • akik fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában részesülnek.

 

  • Nem kizáró feltétel, ha a pályázó foglalkoztatása nem éri el a napi 4 órát, vagy rendelkezési állományban van, vagy 2022. december 31-ig határozott idejű szerződéssel rendelkezik.

Pályázatot adhatnak be a fentiekben felsorolt, érvényes szakhatósági igazolás valamelyikével rendelkező munkavállalók, akik a pályázat kiírásának időpontjában a Magyar Posta Zrt. munkavállalói és munkaviszonyukat legalább 2022. december 31-ig fenntartják.

 

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

 

  • hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és

  • a megváltozott munkaképesség fennállásának alátámasztására a Magyar Posta Zrt. humánerőforrás szakterületének igazolása a munkavállaló megváltozott munkaképességét igazoló szakhatósági szakvélemény meglétéről, mely kérhető:

 

Központi Munkaügyi Csoport Kiss Jánosné (Andi) (Kiss.Janosne3@posta.hu)

Nyugat-magyarországi Munkaügyi Csoport Szunyogh Ibolya (Szunyogh.Ibolya@posta.hu)

Kelet-magyarországi Munkaügyi Csoport Nagyné Dely Katalin (Katalin.NagyneDely@posta.hu).

 

(Egyéb szakhatósági vélemény, igazolás, kórházi zárójelentés, háziorvosi, szakorvosi, vagy egyéb orvosi diagnózist tartalmazó dokumentumok, továbbá NYUFIG határozat megküldése nem szükséges, ezek a pályázat szempontjából nem bizonyító érvényűek.)

 

A támogatás mértéke:

A pályázati kiírásnak megfelelő, a 2. pontban részletezett 2 db dokumentumot beküldő pályázók számára, rehabilitációjuk elősegítéséhez az Alapítvány egyösszegű, nettó 50 000 Ft/fő pénzbeli támogatást biztosít.

A pályázat költségkerete: 10 000 000 Ft

 

A pályázatok beérkezési határideje: 2022. július 18.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

A pályázatot egy példányban postai úton, ajánlott levélben kell beküldeni a következő címre:

Postakürt Alapítvány 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

A borítékra kérjük, írják rá: „MMM Pályázat”.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. július 25.

 

A pályázatok elbírálásánk módja:

 

A bírálat alapja:

  • az olvashatóan kitöltött pályázati adatlap, valamint

  • a Magyar Posta Zrt. humánerőforrás szakterületének igazolása a megváltozott munkaképességet alátámasztó szakvélemény meglétéről.

 

Az Alapítvány jogosult a pályázati adatok valóságtartalmának ellenőrzésére, fenntartja a jogot, hogy a pályázati adatlapon szereplő adatokat a munkáltatónál ellenőrizze. A pályázatokat az Alapítvány Segélyezési Bizottsága bírálja el, a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek és a beérkezés sorrendjének figyelembevételével, a pályázati keretösszeg mértékéig.

 

A pályázattal kapcsolatban további információk a Postakürt Alapítványtól kérhetők, valamint az alapítvány honlapján érhetők el:

Dér Mária tel: 06-30-771-9446; (munkanapokon 9-14.00 óráig)

e-mail: Der.Maria@pkalapitvany.hu

 

Budapest, 2022. június 16.

 

Postakürt Alapítvány

bottom of page