top of page

A 2022-es esztendő gazdasági nehézségei jelentősen megterhelik a postás családok háztartásait, a mindennapi élet kiadásai jelentősen megnövekedtek. A Postakürt Alapítvány Segélyezési Bizottsága ezért úgy döntött, hogy éves megtakarításai terhére – az alábbiakban felsorolt pályázati feltételek mellett – rendkívüli karácsonyi pályázatot ír ki, hogy ezzel enyhítse a postás családok terheit a karácsonyi időszakban.

 

A pályázat célja:

A Postakürt Alapítvány jelen pályázattal a megnövekedett energiaárak és infláció következtében nehéz élethelyzetbe került, egy vagy több gyermeket nevelő postás családok számára nyújt támogatást a karácsonyi időszak, illetve a téli iskolai szünet meghosszabbításából adódó többletköltségekhez.

 

A pályázat során elnyerhető támogatási összeg mértéke:         

A pályázat költségkerete 12 millió Ft, melyet a beérkező érvényes pályázatokban szereplő, támogatásra jogosult összes gyermek száma alapján, gyermekenként egyenlő mértékben fog az Alapítvány felosztani a pályázók között.

 

A pályázat feltételei:

Támogatásban azon postai munkavállaló részesülhet:

  • aki 2022. szeptember 30-ig legalább 6 hónap folyamatos postai munkaviszonnyal rendelkezik,

  • akinél az egy háztartásban élő személyek egy főre jutó utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg 80.000 Ft/hó összeget.

  • saját háztartásban egy vagy több gyermeket nevel,

 

A támogatásnál figyelembe vehető gyermekek köre:

  • 0-16 éves korú, tankötelezett gyermekek, valamint

  • 16-20 éves korú, nappali tagozaton, alap- vagy középfokú képzésben résztvevő, önálló keresettel nem rendelkező gyermekek.

 

Azok a postás munkatársak, akik az alapítvány karácsonyi pályázatára az árván, félárván maradt vagy tartósan beteg gyermekeket nevelő családok támogatására is benyújtottak kérelmet, ezen a pályázaton nem vehetnek részt.

 

A támogatás igényléséhez szükséges pályázati dokumentumok :

  • a pontosan kitöltött „Pályázati Adatlap” (A kitöltésénél ügyelni kell a bankszámlaszám helyességére!),

  • a tankötelezett koron túli 16-20 éves, nappali tagozaton, alap- vagy középfokú oktatásban részvevő gyermekek esetén a diákigazolvány másolata.

 

A szükséges dokumentumokat a pályázati adatlappal együtt, annak mellékleteként kérjük megküldeni!

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

 

Beérkezési határidő: 2022. november 22.

A „Pályázati Adatlap”-ot mellékleteivel együtt a következő címre kérjük eljuttatni:

Postakürt Alapítvány 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

A borítékra kérjük írják rá: „Rendkívüli Karácsony 2022.”

 

A pályázat személyesen is benyújtható az Alapítvány székhelyén:

Budapest VI., Benczúr utca 27. ügyfélfogadási időben (hétfőtől - péntekig 09.00-től 14.00-ig).

 

FONTOS: A határidő után érkező kérelmeket sajnos nem tudjuk elfogadni!

A támogatási összeg utalására várhatóan 2022. december 15-ig kerül sor.

Az Alapítvány csak a támogatás elutasításáról küld írásbeli értesítést a pályázónak. A pozitív elbírálásról a pályázók a támogatás átvételével értesülnek.

A pályázattal kapcsolatban további információk kérhetők munkanapokon 09.00-14.00 óráig:

Boros Attiláné tel.: 06-30 771 9441 e-mail: Boros.Attilane@pkalapitvany.hu

bottom of page