top of page

A pályázat célja:

A Postakürt Alapítvány 2023-ban is támogatja a gyermekeket nevelő postás családokat. Ennek érdekében pályázatot hirdet a gyermekek nyári táborozásának támogatására, az alábbi feltételekkel:

 

Pályázók köre:

Támogatásban az a postai munkavállaló részesülhet aki,

 • 2023. május 31-ig legalább 6 hónap folyamatos postai munkaviszonnyal rendelkezik, valamint

 • az egy háztartásában élő személyek egy főre jutó utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 140.000 Ft/hó összeget, (Keresetigazolást nem kérünk!)

 • saját háztartásában olyan általános iskolai tanulmányokat folytató 6-14 éves korú gyermeket/gyermekeket nevel, aki részt vesz szervezett nyári táborozáson.

 • családonként csak egy postai munkavállaló nyújthat be pályázatot.

            

A támogatásban részesülő gyermekek köre:

 • általános iskolai tanulmányokat folytató 6-14 éves korú gyermekek, valamint

 • általános iskolai tanulmányaikat 2023. június 15-én befejező gyermekek, akik térítéses nyári táborozáson vesznek részt 2023. június 16.-tól augusztus 31-ig.

Támogatás ugyanazon családból több gyermek részére is kérhető, de gyermekenként csak egy táborozás díjához járul hozzá az alapítvány. Támogatás bentlakásos vagy napközis táborhoz egyaránt igényelhető.

 

A támogatás mértéke:

A pályázati forrás összege 6,5 millió Ft. Az alapítvány gyermekenként a számlával igazolt táborozási költséget, de maximum 20.000 Ft támogatást biztosít utófinanszírozással. Abban az esetben, ha az összes érvényes pályázatban igényelt teljes összeg meghaladja a pályázat keretösszegét, úgy a keretösszeg az érvényes pályázatot beküldők között, az érintett összes táborozó gyermek számának figyelembevételével, gyermekenként azonos összegben kerül felosztásra.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • olvashatóan és hiánytalanul kitöltött, aláírt Pályázati adatlapot,

 • a táborszervező által, a táborozás megtörténtét igazoló számla másolatát vagy egyéb hivatalos igazoló dokumentumot, amelyen szerepel:

  • a gyermek neve,

  • mely táborban,

  • milyen időszakban,

  • mennyi térítési díj ellenében vett részt az adott táborozáson.

 

A számlát minden esetben a pályázó munkatárs nevére kell kérni.

Több gyermek esetén gyermekenként külön-külön adatlap kitöltése, illetve részvételének igazolása szükséges - egy adatlapon csak egy gyermek szerepelhet.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

 

Beérkezési határidő: 2023. szeptember 12.

 

A „Pályázati Adatlap”-ot mellékleteivel együtt postai úton vagy személyesen a következő címre kérjük eljuttatni:

Postakürt Alapítvány 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

 

A borítékra kérjük, írják rá: „Nyári táborozás. 2023.”

 

FONTOS: A határidő után érkező kérelmeket NEM tudjuk elfogadni!

 

A pályázati felhívás és adatlap letölthető az alapítvány honlapjáról is a fenti "Adatlap" gombra kattintva.

 

A támogatási összeg utalására várhatóan 2023. szeptember 30-ig kerül sor.

Az Alapítvány csak a támogatás elutasításáról küld írásbeli értesítést a pályázónak, a pozitív elbírálásról a pályázók a támogatás átvételével értesülnek.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Postakürt Alapítvány munkatársától az alábbi elérhetőségeken:

 

Nagy Ágnes

telefon: 06-30-771-9446

e-mail: nagy.agnes@pkalapitvany.hu

bottom of page