top of page

A Postakürt Alapítvány a fogyatékos, vagy tartósan beteg, orvosi kezelésre szoruló, ebből adódóan hátrányos helyzetben lévő munkavállalókat célzottan kívánja támogatni.

A pályázat célja:

A Postakürt Alapítvány pályázatot hirdet a Magyar Posta Zrt. megváltozott munkaképességű munkavállalói számára. Azon érintettek, akik  a munkáltatónak megváltozott  munkaképességüket jelezték és erre tekintettel foglalkoztatásuk változott, a korábbi évek szerinti támogatásra pályázhatnak.

 

A pályázat során elnyerhető támogatási összeg mértéke:

A pályázat költségkerete 12.400.00 Ft, melyből pályázónként 50.000 Ft nyerhető el.

 

A pályázat feltételei:

Jelen pályázaton (hivatkozva a 2011. évi CXCI. törvényben meghatározott megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási kategóriájára), azok a fogyatékos, vagy egészségkárosodott szociálisan rászoruló postás munkavállalók vehetnek[1] részt, akik az alábbiakban felsorolt dokumentumok valamelyikét a munkáltató felé leadták.

 

  • akiknek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60%-os, vagy kisebb mértékű, és ezt érvényes szakhatósági véleménnyel igazolni tudják, vagy

  • akiknek egészségkárosodása legalább 40%-os az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás időbeli hatálya alatt, vagy

  • akiknek a munkaképesség-csökkenése 50-100%-os mértékű, és erről érvényes szakhatósági véleménnyel rendelkeznek, vagy

  • akik fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában részesülnek.

 

Pályázatot adhatnak be a fentiekben felsorolt, érvényes szakhatósági igazolás valamelyikével rendelkező munkavállalók, akik a pályázat kiírásának időpontjában a Magyar Posta Zrt. munkavállalói és munkaviszonyukat legalább 2023. december 31-ig fenntartják.

 

A támogatás igényléséhez szükséges pályázati dokumentumok:

 

  • a pontosan kitöltött „Pályázati Adatlap” (letölthető az oldal tetején található linken)

(A kitöltésénél ügyelni kell a bankszámlaszám helyességére!)

  • a megváltozott munkaképesség fennállásának alátámasztására a Magyar Posta Zrt. humánerőforrás szakterületének igazolása a munkavállaló megváltozott munkaképességét igazoló szakhatósági szakvélemény meglétéről, amely kérhető:

 

Központi HR Adminisztrációs Osztály: Kiss Jánosné (Andi) (Kiss.Janosne3@posta.hu)

Nyugat-magyarországi HR Adminisztrációs Osztály: Szunyogh Ibolya Szunyogh.Ibolya@posta.hu)

Kelet-magyarországi HR Adminisztrációs Osztály: Nagyné Dely Katalin (Katalin.NagyneDely@posta.hu)

 

A szükséges dokumentumokat a pályázati adatlappal együtt, annak mellékleteként kérjük megküldeni!

(Egyéb szakhatósági vélemény, igazolás, kórházi zárójelentés, háziorvosi, szakorvosi, vagy egyéb orvosi diagnózist tartalmazó dokumentumok, továbbá NYUFIG határozat megküldése nem szükséges, ezek a pályázat szempontjából nem bizonyító érvényűek.)

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

Beérkezési határidő: 2023. augusztus 22.

A „Pályázati Adatlap”-ot mellékleteivel együtt postai úton vagy személyesen a következő címre kérjük eljuttatni:

Postakürt Alapítvány 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

A borítékra kérjük, írják rá: „MMM 2023.”

FONTOS: A határidő után érkező kérelmeket sajnos nem tudjuk elfogadni!

 

A pályázatok elbírálásának módja:

 

A bírálat alapja:

  • az olvashatóan kitöltött pályázati adatlap, valamint

  • a Magyar Posta Zrt. humánerőforrás szakterületének igazolása a megváltozott munkaképességet alátámasztó szakvélemény meglétéről.

 

Az Alapítvány jogosult a pályázati adatok valóságtartalmának ellenőrzésére, fenntartja a jogot, hogy a pályázati adatlapon szereplő adatokat a munkáltatónál ellenőrizze. A pályázatokat az Alapítvány Segélyezési Bizottsága bírálja el, a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek és a beérkezés sorrendjének figyelembevételével, a pályázati keretösszeg mértékéig.

 

A pályázattal kapcsolatban további információk kérhetők munkanapokon 09.00-15.00 óráig.

A pályázati adatlap letölthető az oldal tetején található linken.

 

Nagy Ágnes

Tel. 0630 771 9446

E-mail: nagy.agnes@pkalapitvany.hu

 

[1] Nem kizáró feltétel, ha a pályázó foglalkoztatása nem éri el a napi 4 órát, vagy rendelkezési állományban van, vagy 2023. december 31-ig határozott idejű szerződéssel rendelkezik.

bottom of page