top of page

A pályázat célja:

Alapítványunk évek óta fontosnak tartja az árván, félárván maradt gyermeket, valamint a tartósan beteg gyermeket nevelő postás családok karácsonyának szebbé tételét. A békesség és szeretet ünnepéhez kapcsolódóan még fontosabb az összefogás, az egymás iránti felelősségérzet erősítése, így karácsonyi pályázatunkat ennek szellemében hirdetjük meg ismét.

 

A pályázatban kiosztható támogatás keretösszegét a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásai és magánszemélyek adományai biztosítják, melyet a Postakürt Alapítvány minden évben kiegészít. Várjuk azon postai munkavállalók, vagy postai munkavállalók özvegyeinek jelentkezését, akik árván, félárván maradt gyermeket, és/vagy tartósan beteg gyermeket nevelnek.

 

Köszönetünket fejezzük ki azon kedves postás kollégáknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával és egyéb adományaikkal segítették e pályázat anyagi fedezetének megteremtését!

 

Pályázati feltételek:

Támogatásban az a postai munkavállaló részesülhet:

  • aki 2023. szeptember 30-ig legalább 6 hónap folyamatos postai munkaviszonnyal rendelkezik és tartósan beteg gyermeket nevel;

  • akinél az egy háztartásban élő személyek egy főre jutó utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg 140.000 Ft/hó összeget (jövedelemigazolást nem kérünk)

Továbbá azon özvegy postai munkavállaló, vagy postai munkavállaló özvegye:

  • akinél az egy háztartásban élő személyek egy főre jutó utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 140.000 Ft/hó összeget (jövedelemigazolást nem kérünk)

 

Támogatható gyermekek korhatára:

  • beteg gyermek: kortól függetlenül támogatható, amennyiben a pályázó szülő az eltartó,

  • árva/félárva gyermek: maximum 25 éves korig, (19 éves kor fölött, ha nappali, felsőfokú tanulmányokat folytat vagy nappali, „Szakmajegyzék” szerinti képzésben vesz részt).

 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

  • a pontosan kitöltött „Pályázati Adatlap”, (a kitöltésénél különösen ügyelni kell a bankszámlaszám helyességére);

  • igazolások: 19 évesnél idősebb árva vagy félárva gyermek esetén nappali tanulmányok igazolása - iskolalátogatási igazolás vagy diákigazolvány olvasható másolata szükséges. Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a diákigazolványon nincs 2023-2024 tanévre szóló érvényes matrica, úgy az iskolalátogatási igazolás megléte elengedhetetlen. Ennek hiányában a pályázatot érvénytelennek tekintjük;

  • amennyiben postai munkavállaló özvegyeként nyújtja be a pályázatot, úgy a halotti anyakönyvi kivonat másolata;

  • szakhatósági igazolás a tartós beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről, vagy a Magyar Államkincstár igazolása a tartós beteg, illetve a súlyosan fogyatékos gyermek után megállapított emelt családi pótlék folyósításáról. (A dokumentumok másolatát kérjük!)

  • szakhatósági igazolás a 18. életévét betöltött, rokkantsági ellátásra jogosult munkaképtelen eltartott gyermeknek, akinek egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, és egészségi állapota 1-30 % közötti (E kategória)

 

A támogatás rendelkezésre álló kerete: 12 millió Ft

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 

A Segélyezési Bizottság a tartósan beteg gyermek(ek) egészségkárosodásának súlyosságát, és/vagy az árva/félárva gyermek(ek) számát, valamint a család egy főre eső havi nettó jövedelemét figyelembe véve eltérő mértékben osztja fel a pályázók között.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

 

Beérkezési határidő: 2023. november 28.

 

A „Pályázati Adatlap”-ot mellékleteivel együtt postai úton vagy személyesen a következő címre kérjük eljuttatni:

Postakürt Alapítvány 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

A borítékra kérjük, írják rá: „FÁTB 2023.”

FONTOS: A határidő után érkező kérelmeket NEM tudjuk elfogadni!

 

A támogatási összeg utalására várhatóan 2023. december 8-ig kerül sor.

Az Alapítvány csak a támogatás elutasításáról küld írásbeli értesítést, a pozitív elbírálásról a pályázók a támogatás átvételével értesülnek.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Postakürt Alapítvány munkatársától az alábbi elérhetőségeken:

 

Nagy Ágnes

telefon: 06-30-771-9446

e-mail: nagy.agnes@pkalapitvany.hu

bottom of page