top of page

A Postakürt Alapítvány pályázatot ír ki a nehéz élethelyzetben élő 10 – 18 év közötti iskoláskorú nappali tagozaton tanuló gyermeket nevelő kollégák támogatására. Az Alapítvány 50 db a Magyar Posta Zrt. által adományozott használt laptopot sorsol ki az érvényes pályázatot benyújtó kollégák között.

 

A pályázat célja:

Az iskoláskorú gyermekeket nevelő családok támogatása.

 

A pályázat során elnyerhető támogatás:

1 db LENOVO ThinkPad T540p típusú laptop           

 

A pályázat feltételei:

Támogatásban azon postai munkavállaló részesülhet:

 • aki 2023. december 31.-ig legalább 6 hónap folyamatos postai munkaviszonnyal rendelkezik,

 • akinél az egy háztartásban élő személyek egy főre jutó utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg 120.000 Ft/hó összeget,

 • aki 10-18 év közötti (2024. december 31.-ig 18. életévüket betöltő) nappali tagozaton tanuló iskolás gyermeket nevel,

 • aki vállalja, hogy az eszközt az Alapítvány székhelyén, vagy a felsorolt postai telephelyek egyikén átveszi (a nyertes pályázókkal a pontos helyszínt és az időpontot egyeztetjük), az utazásáról saját költségén gondoskodik

 • Budapest

 • Győr

 • Pécs

 • Miskolc

 • Debrecen

 • Szeged

 

A támogatás igényléséhez szükséges pályázati dokumentumok:

 • a pontosan kitöltött „Pályázati Adatlap”

 • diákigazolvány másolata

 

Az eszközök átvételének módja:

 • személyes átvétel előre egyeztetett időpontban az adatlapon megjelölt helyszínen

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

 

Beérkezési határidő: 2024. március 1.

 

A „Pályázati Adatlap”-ot mellékleteivel együtt postai úton vagy személyesen a következő címre kérjük eljuttatni:

Postakürt Alapítvány 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

A borítékra kérjük, írják rá: „IT adomány 2024.”

 

FONTOS: A határidő után érkező kérelmeket sajnos nem tudjuk elfogadni!

 

A pályázatok elbírálásának szempontja és határideje:

 • a pályázati feltételeknek mindenben megfelelő pályázat elbírálása szociális rászorultság alapján történik

 • a pályázat elbírálásának határideje 2024. március 13.

 

Pályázónként csak 1 adatlap adható be.

Postás házaspárok NEM adhatnak be külön-külön pályázatot.

Az Alapítvány a támogatás elutasításáról nem küld írásbeli értesítést a pályázónak. A sorsolás sikerességéről a pályázók email útján értesülnek, ezért kérjük, szíveskedjenek az adatlapon az email címet olvashatóan, pontosan kitölteni!

 

A pályázattal kapcsolatban további információk kérhetők munkanapokon 09.00-14.00 óráig:

Nagy Ágnes

Tel. 0630 771 9446

E-mail: nagy.agnes@pkalapitvany.hu

bottom of page