top of page

Pályázat célja:

A postai munkavállalók egészségügyi rehabilitációjának támogatása                                            

 

Pályázati feltételek:

Támogatásban azon – egészségkárosodott - postai munkavállaló részesülhet, akinek:

 

 • folyamatos postai munkaviszonya a pályázat benyújtásakor legalább 6 hónapja fennáll

 • rehabilitációja érdekében - a pályázati időszak alatt (2024. január 01-től 2024. október 31-ig) szakorvos által beutalóval elrendelten

 • TB által támogatott egészségügyi kezelésben részesült az egészségbiztosítóval szerződéses jogviszonyban álló intézményben

 • az orvosi elrendelés alapján igénybe vett mozgásszervi rehabilitációs egészségügyi szolgáltatásokról saját nevére kiállított számlával rendelkezik.

 

Az érvényes pályázathoz fenti feltételek mindegyike szükséges. Bármelyik hiánya kizáró ok. A jelen pályázaton való részvétel azonban nem zárja ki, hogy a munkavállaló a Postakürt Alapítvány által meghirdetett egyéb lehetőségekre is pályázzon.

 

A támogatás igénylésekor - fentieken túl - az alábbi feltételek közül még legalább egynek a meglétéről az adatlapon kell nyilatkozni:

 • a kérelmező életkora meghaladja az 50. életévet

 • a kérelmező tényleges életvitelszerű lakóhelye kedvezményezett helyzetű településen található 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza)

 • a kérelmező megváltozott munkaképességű munkavállalónak tekintendő a 2011. évi CXCI tv. 22.§. -a alapján, és arról hatósági igazolással rendelkezik

 • a kérelmező kiskorú gyermekét egyedül neveli

 • a kérelmező családjában három vagy több gyermeket nevelnek

 • a kérelmező családjában súlyosan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

 • a kérelmezővel egy háztartásban élők egy főre jutó, utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem éri el a 120 000 Ft/fő/hó összeget.

 

A támogatás kizárólag a szakorvos által felírt, és a kezelő orvos által kiállított kezelőlapon szereplő, a TB által támogatott – alább felsorolt - egészségügyi szolgáltatásokra terjed ki!

 

 • iszappakolás

 • súlyfürdő

 • szénsavas fürdő

 • orvosi gyógy-masszázs

 • víz alatti vízsugár-masszázs

 • víz alatti csoportos gyógytorna

 • komplex fürdőgyógyászati ellátás

 • gyógyvizes kádfürdő

 • gyógyvizes gyógymedence (ideértve a hévízi tófürdőt is)

 • csoportos gyógytorna

 • egyéni gyógytorna

 • mágnesterápia, rekeszes galván, pakolások

 • Bemer pulzáló mágnes terápia

 

A támogatás egyéb kapcsolódó költségekre (úti-, szállásköltség, étkezés stb.) nem igényelhető.

 

A pályázathoz az alábbi – jogosultságot alátámasztó – igazolásokat kell csatolni: 

 

 •  hiánytalanul és olvashatóan kitöltött Pályázati adatlap

 •  szakorvos által kiállított beutaló és a kezelést végző orvos által kiállított kezelőlap másolata

 •  saját névre kiállított számla/számlák másolata, mely a fent felsorolt szolgáltatások valamelyikének igénybevételét (akár többféle is lehet) és a pályázó általi kifizetését igazolja

 •  tartós beteg vagy fogyatékos gyermekről igazolás másolat. 

 

A támogatás összege: maximum 30 000 Ft/ fő (több részletben is!)

Rendelkezésére álló keret összege: 1.000.000 Ft                                   

Pályázati időszak: 2024. január 01-től 2024. október 31.-ig

 

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • A pályázatok elbírálása - a felhívásban megfogalmazott feltételek figyelembevételével - a beérkezések sorrendjében a keretösszeg erejéig történik.

 • Az Alapítvány a beérkező pályázatokat folyamatosan dolgozza fel és a Segélyezési Bizottság havonta egy alkalommal bírálja el.  

 • Az Alapítvány a támogatás összegét – elfogadott pályázat esetén – elbírálás után utalja át.

 • Az Alapítvány a pályázóknak csak elutasítás esetén küld írásbeli tájékoztatást, pozitív elbírásról a támogatási összeg átvételekor értesülnek.

 

A tartalmi vagy formai okokból hiányos pályázatot az Alapítványnak nem áll módjában értékelni.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

Beérkezési határidő: 2024. november 30.-ig folyamatos

 

A „Pályázati Adatlap” -ot mellékleteivel együtt postai úton vagy személyesen a következő címre kérjük eljuttatni:

Postakürt Alapítvány 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

A borítékra kérjük, írják rá: „EÜ.R.P. 2024.”

 

A pályázati kiírás és az Adatlap letölthető az Alapítvány honlapjáról is: www.pkalapitvany.hu

 

A pályázattal kapcsolatban további információk kérhetők munkanapokon 09.00-14.00 óráig:

 

Nagy Ágnes

Tel. 0630 771 9446

E-mail: nagy.agnes@pkalapitvany.hu

bottom of page