top of page

A pályázat célja:

A Postakürt Alapítvány 2024-ben is támogatja a gyermekeket nevelő postás családokat. Ennek érdekében pályázatot hirdet a gyermekek nyári táborozásának utófinanszírozással történő támogatására, az alábbi feltételekkel:

Pályázók köre:

Támogatásban az a postai munkavállaló részesülhet aki,

 • 2024. június 30-ig legalább 6 hónap folyamatos postai munkaviszonnyal rendelkezik, valamint

 • az egy háztartásában élő személyek egy főre jutó utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 160.000 Ft/hó összeget, (Keresetigazolást nem kérünk!)

 • saját háztartásában olyan általános iskolai tanulmányokat folytató 6-14 éves korú gyermeket/gyermekeket nevel, aki részt vesz szervezett nyári táborozáson.

 • családonként csak egy postai munkavállaló nyújthat be pályázatot.

A támogatásban részesülő gyermekek köre:

 • általános iskolai tanulmányokat folytató 6-14 éves korú gyermekek, valamint

 • általános iskolai tanulmányaikat 2024. június 21.-én befejező gyermekek, akik térítéses nyári táborozáson vesznek részt 2024. június 22.-től augusztus 31-ig.

Támogatás ugyanazon családból több gyermek részére is kérhető. Gyermekenként 30.000 Ft keretösszeg erejéig járul hozzá az alapítvány a táborozás díjához. Támogatás bentlakásos vagy napközis táborhoz egyaránt igényelhető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • olvashatóan és hiánytalanul kitöltött, aláírt Pályázati adatlapot,

 • a táborszervező által, a táborozás megtörténtét igazoló számla másolatát, amelyen szerepel:

  • a gyermek neve,

  • mely táborban,

  • milyen időszakban,

  • mennyi térítési díj ellenében vett részt az adott táborozáson.

A támogatás mértéke:

Az alapítvány gyermekenként a számlával, vagy számlák összegével igazolt táborozási költséget, de maximum 30.000 Ft támogatást biztosít utófinanszírozással.

 

A számlát minden esetben a pályázó munkatárs nevére kell kérni.

Több gyermek esetén gyermekenként külön-külön adatlap kitöltése, illetve részvételének igazolása szükséges - egy adatlapon csak egy gyermek szerepelhet.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

 

Beérkezési határidő: 2024. szeptember 13.

 

A „Pályázati Adatlap”-ot mellékleteivel együtt postai úton vagy személyesen a következő címre kérjük eljuttatni:

Postakürt Alapítvány 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

 

A borítékra kérjük, írják rá: „Nyári táborozás 2024.

 

FONTOS: A határidő után érkező kérelmeket NEM tudjuk elfogadni!

A pályázati adatlap letölthető az oldal tetején található gombra, vagy ide kattintva. 

A támogatási összeg utalására várhatóan 2024. szeptember 30.-ig kerül sor.

Az Alapítvány csak a támogatás elutasításáról küld írásbeli értesítést a pályázónak, a pozitív elbírálásról a pályázók a támogatás átvételével értesülnek.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Postakürt Alapítvány munkatársától az alábbi elérhetőségeken:

 

Nagy Ágnes

telefon: 06-30-771-9446

e-mail: nagy.agnes@pkalapitvany.hu

bottom of page