top of page

Pályázat Karácsonyváró színházlátogatásra, a „Ludas Matyi” című előadásra, melyre a Madách Színházban

2019. december 8-án, vasárnap 11.00 órakor kerül sor.

 

A karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan, az elmúlt évek gyakorlata szerint kulturális programot is szervezünk az alapító Magyar Posta Zrt-vel közösen a pályázók és a hátrányos helyzetű postás családok számára. A színházlátogatás keretében adjuk át a Magyar Posta vezetőinek karácsonyi ajándékcsomagját a résztvevő gyermekeknek.

 

Az előadás helyszíne: Madách Színház –1073 Budapest Erzsébet krt. 29-33.

Az előadás időtartama: 11.00 órától 12.40-ig

A nyertes pályázók gyermekei részére ezt követően osztjuk szét az ajándékokat.

 

A támogatott program az alábbiakat foglalja magában:

  • ingyenes színházlátogatás a rászoruló gyermekek számára (egy családból több gyermek is jöhet),

  • ingyenes színházlátogatás a gyermekek kísérője számára (családonként maximum 2 fő),

  • az utazási költséget az alapítvány számlamásolat megküldését követően megtéríti,

  • uzsonnacsomag,

  • a postai vezetők karácsonyi ajándékcsomagja a gyermekek számára az alábbiak szerint:

  • A gyermekek részére a „Jelentkezési lapon” megjelölhető ajándék értéke nem haladhatja meg az 5000 forintot! Ellenkező esetben egységcsomaggal tudjuk csak az adott pályázó gyermekeit megajándékozni.

  • Az ajándékok átvételére kizárólag a színházban lesz lehetőség, csomag utánküldése nem áll módunkban. Az át nem vett ajándékokat az alapítvány a szokásos postás családi rendezvényeken, adománytombola keretében kisorsolja a résztevők között.

 

A résztvevők köre:

A színházlátogatáson azon postai munkavállalók, illetve gyermekeik vehetnek részt, akik esetében:

  • az egy háztartásban élők egy főre jutó nettó havi átlagjövedelme nem éri el a 2019-ben érvényes minimálbér összegét, a 149.500 Ft-ot.

 

A gyermekek korhatára: 16 év (a 16. életévüket 2019. december 31-ig betöltő gyermekek)

A 2 évesnél fiatalabb gyermekek elhozhatók, de részükre külön jegyet, illetve ülőhelyet nem biztosítunk. Ajándékot azonban természetesen a kicsik is kapnak.

 

A jelentkezések elfogadása elsődlegesen rászorultság, másodlagosan beérkezési sorrend alapján történik.

 

A jelentkezés benyújtásának módja:

A pályázat mellékleteként közzé tett jelentkezési lap egy példányban, postai úton történő eljuttatása a következő címre:

 

Postakürt Alapítvány, 1068 Budapest, Benczúr utca 27.

A borítékra kérjük, írják rá: „SZÍNHÁZLÁTOGATÁS”.

 

A pályázat személyesen is benyújtható az Alapítvány székhelyén:

Budapest VI., Benczúr utca 27. ügyfélfogadási időben (hétfőtől - péntekig 9.00-től 14.00 óráig).

 

A jelentkezési lap beérkezésének határideje: 2019. október 21.

 

Figyelem!

Kérjük, a jelentkezési lapon feltétlenül tüntessék fel elérhetőségüket – telefonszámukat, email címüket - annak érdekében, hogy a jelentkezés elfogadásáról értesíteni tudjuk Önöket.

 

A gyermekek és kísérőik utazása:

Az utazás egyénileg történik. A távolsági tömegközlekedéssel (busz, vonat) érkezők utazási költségeit a Postakürt Alapítvány utólag - igény szerint - megtéríti, melynek feltételei:

  • a munkavállaló saját nevére, vagy a programon részvevő közvetlen hozzátartozó nevére kiállított számla másolata, valamint

  • a hiánytalanul kitöltött útiköltség igénylő adatlap, melyet mellékeltünk és amelyet a Postakürt Alapítvány fenti címére kell megküldeni a számlák másolatával együtt. (Utazási jegyeket nem kérünk!)

 

Az utazási költségeket a Budapestről érkezőknek az alapítvány nem téríti meg.

A budapesti, illetve vidéki helyi közlekedés menetjegyeit sem tudjuk elszámolni.

 

Saját gépjármű használat költségeinek finanszírozására csak abban a különösen indokolt esetben kerülhet sor, ha a gyermek betegsége nem teszi lehetővé tömegközlekedés igénybevételét. Ennek tényét igazolni szükséges. Az elszámolás a NAV által közzétett aktuális üzemanyagár, illetve a saját gépjármű hivatali célú használatával kapcsolatos szabályozás alapján történhet.

 

A jelentkezés elfogadásáról az Alapítvány Kuratóriumának felhatalmazásával a Segélyezési Bizottság dönt. A nyertes pályázókat, akik részt vehetnek családjukkal a színházi előadáson, a Magyar Posta PR és Rendezvényszervezési Osztálya 2019. november 21-ig tájékoztatja. Azon munkatársak, akik jelentkezésük elfogadásáról fenti időpontig nem kapnak sem telefonon, sem e-mailben értesítést, a programon sajnos nem vehetnek részt, ők erről külön tájékoztatást nem kapnak, kérdés esetén pályázatukkal kapcsolatban további információk a Postakürt Alapítványtól kérhetők:

Dér Mária tel: 06-30-771-9446; e-mail: Der.Maria@pkalapitvany.hu

bottom of page