top of page

A Postakürt Alapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratban megfogalmazott céloknak megfelelően a hátrányos helyzetű postai munkavállalók egészségügyi rehabilitációját 2020-ban is támogatni kívánja.

 

A pályázók köre, pályázati feltételek:

Pályázhat az a hátrányos helyzetű postai munkavállaló, akinek folyamatos postai munkaviszonya a pályázat benyújtásakor legalább 6 hónapja fennáll és egészségkárosodása tekintetében

 • rehabilitációja érdekében a pályázati időszak alatt (2020. január 01-től 2020. október 31-ig) szakorvos által vénnyel /beutalóval/ elrendelt, TB által támogatott egészségügyi szolgáltatást vett igénybe az egészségbiztosítóval szerződést kötött intézményben, illetve

 • az orvosi elrendelés alapján elvégzett mozgásszervi rehabilitációs egészségügyi szolgáltatásokról saját nevére kiállított számlával rendelkezik.

 

Az érvényes pályázathoz fenti feltételek egyidejű teljesülése szükséges. Bármelyik feltétel hiánya a pályázat érvényessége szempontjából kizáró oknak minősül. Azonban a jelen pályázaton való részvétel nem zárja ki, hogy a munkavállaló a Postakürt Alapítvány által meghirdetett egyéb lehetőségekre is pályázzon.

 

A támogatás igényléséhez fentieken túl - a hátrányos helyzet igazolásaként -, az alábbi feltételek közül legalább egynek a teljesüléséről az adatlapon kell nyilatkozni:

 • a kérelmező életkora meghaladja az 50. életévet, vagy

 • a kérelmező tényleges életvitelszerű lakóhelye hátrányos helyzetű településen található 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza), vagy

 • a kérelmező megváltozott munkaképességű munkavállalónak tekintendő a 2011. évi CXCI tv. 22.§.-a alapján, és arról hatósági igazolással rendelkezik, vagy

 • a kérelmező kiskorú gyermekét egyedül neveli, vagy

 • a kérelmező családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

 • a kérelmező családjában súlyosan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy

 • a kérelmezővel egy háztartásban élők egy főre jutó, utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem éri el a 2020. évi minimálbér összegét (161.000 Ft/hó).

 

A támogatás kizárólag a szakorvos által vényen felírt, kezelő orvos által kiállított kezelőlapon szereplő, a TB által támogatott egészségügyi szolgáltatásokra terjed ki!

 

Igénybe vehető TB által támogatott, rehabilitációs szolgáltatások:

 • iszappakolás

 • súlyfürdő

 • szénsavas fürdő

 • orvosi gyógy-masszázs

 • víz alatti vízsugármasszázs

 • víz alatti csoportos gyógytorna

 • komplex fürdőgyógyászati ellátás

 • gyógyvizes kádfürdő

 • gyógyvizes gyógymedence (ideértve a hévízi tófürdőt is)

 • csoportos gyógytorna

 • egyéni gyógytorna

 • mágnesterápia, rekeszes galván, pakolások

 • Bemer pulzáló mágnes terápia

 

A támogatás egyéb kapcsolódó szolgáltatásra (pl: útiköltség, szállásköltség stb.) nem igényelhető.

 

A támogatás maximális mértéke: 25 000 Ft/ fő (több részletben is!)

Rendelkezésére álló keretösszeg: 3.750.000 Ft.

Pályázati időszak: 2020. január 01-től 2020. október 31-ig

 

A pályázatot egy példányban - postai úton - ajánlott levélben kérjük megküldeni a következő címre:

Postakürt Alapítvány

1068 Budapest, Benczúr u. 27.

 

A pályázatot személyesen is be lehet nyújtani a fenti címen hétfőtől-péntekig 9.00-14.00 óra között.

 

A borítékra kérjük írják rá: „Egészségügyi rehabilitációs pályázat – 2020”.

 

A pályázat részei, a csatolandó (a jogosultságot igazoló) dokumentumok:

 • hiánytalanul és olvashatóan kitöltött Pályázati adatlap,

 • szakorvos által kiállított vény és/vagy az ellátást végző orvos által kiállított kezelőlap másolata,

 • saját névre kiállított számla/számlák másolata, melyek a fentebb felsorolt szolgáltatások valamelyikének igénybevételét (akár többféle is lehet) és a pályázó általi kifizetését igazolják. 

 

A pályázatokat az Alapítvány Segélyezési Bizottsága havonta egy alkalommal bírálja el.  

 

A pályázatok elbírálásának módja:

 • A számlával igazolt egészségügyi rehabilitációs szolgáltatásokat - mérlegelést követően - maximum 25 000 Ft/fő mértékben támogatja az Alapítvány.

 • A Pályázatok elbírálása a felhívásban megfogalmazott feltételek figyelembevételével a beérkezések sorrendjében 3.750.000 Ft keretösszeg erejéig történik.

 • Az Alapítvány a beérkező pályázatok dokumentumait folyamatosan ellenőrzi és havonta összesíti.

 •  A támogatás összegét - jogosultság esetén - az Alapítvány a benyújtott pályázat elbírálása után utalja át.

 • A Postakürt Alapítvány csak elutasítás esetén küld írásbeli értesítést a pályázónak. Pozitív elbírásról a pályázók a támogatási összeg átvételével értesülnek.

 

A tartalmi vagy formai okokból hiányos pályázatot az Alapítványnak nem áll módjában értékelni.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Postakürt Alapítvány munkatársától:

Boros Attiláné Tel: 30-771-9441  E-mail cím: boros.attilane@pkalapitvany.hu

 

A pályázati kiírás és az adatlap letölthető a lenti linken.

 

Postakürt Alapítvány
Segélyezési Bizottsága

bottom of page