top of page

A pályázat célja:

A Postakürt Alapítvány pályázatot hirdet a járvány következtében a család létfenntartását veszélyeztető, nehéz élethelyzetbe került munkavállalók támogatására az alábbi feltételekkel:

 

Pályázók köre

Támogatásban az a postai munkavállaló részesülhet

 • aki 2020. június 30-ig legalább 6 hónap folyamatos postai munkaviszonnyal rendelkezik, valamint

 • akinek a járványhelyzet idején (2020. március, április, május hónapokban) az egy háztartásában élő személyek egy főre jutó nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 2020. évi minimálbér összegét (161.000 Ft/hó).

 

Pályázati feltételek

Az alábbiak közül egy feltétel teljesülése szükséges, melyet a pályázati adatlapon kell megjelölni:

 

 • életkora alapján veszélyeztetett volt, ezért fizetés nélküli szabadság igénybevételére kényszerült,

 • fizetés nélküli szabadság igénybevételével tudta csak megoldani gyermeke/gyermekei otthoni elhelyezését,

 • egészségügyi intézményből kiadott, közeli hozzátartozóját ápolta, ezért fizetés nélküli szabadság kivételére kényszerült,

 • az adott intézményből időlegesen elbocsátott, fogyatékos, ellátásra szoruló családtagját tartósan, otthon ápolta a járvány idején, ezért fizetés nélküli szabadság kivételére kényszerült,

 • családjában a járványhelyzet miatt a keresők száma csökkent,

 • gyermekének – az iskolai digitális oktatásra való áttérés következtében – ilyen eszköz vásárlására kényszerült,

 • karanténba került.

 

A pályázati adatlapon elegendő egyetlen indok megjelölése!

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • olvashatóan és hiánytalanul kitöltött, eredeti, aláírt Pályázati adatlapot,

 • keresetigazolást, mely a 2020. március, április és május hónapok keresetét és az esetleges fizetés nélküli szabadság igénybevételének igazolását tartalmazza, (Humánerőforrás Ügyfélszolgálati Csoportnál kérhető ki)

 • az egy háztartásban élő hozzátartozója keresetigazolását, mely a 2020. március, április és május hónapok keresetét tartalmazza.

Kérjük a pályázati adatlapon megjelölt indok alátámasztásaként az alábbi, kapcsolódó dokumentum csatolását is:

 • igazolást arról, hogy hozzátartozója munkahelyét a járvány idején elveszítette

 • digitális eszköz vásárlása esetén az erről szóló számla másolatát,

 • hozzátartozó kórházi/egyéb intézményi kiadását igazoló dokumentum másolatát,

 

A támogatás mértéke:

A pályázati forrás összege 10 millió Ft, melyet az alapítvány a pályázók között az igazolt, egy főre eső jövedelem alapján, a rendelkezésre álló keret erejéig oszt szét.

 

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot egy eredeti példányban, postai úton kell beküldeni a következő címre:

Postakürt Alapítvány, 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

A kérelem személyesen is benyújtható fenti címen, az Alapítvány székhelyén.

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-péntekig 8.00-14.00 óráig.

A pályázatok beérkezésének határideje                   2020. július 31.

 

A pályázatok elbírálásának alapja

A pályázati feltételeknek mindenben megfelelő pályázat, a beérkezési sorrend figyelembevételével, a pályázati forrás erejéig történik.

 

Pályázatok elbírálásának határideje                         2020. augusztus 14.

 

Pályázat eredményének kihirdetése

A Postakürt Alapítvány csak elutasítás esetén küld írásbeli tájékoztatót. Pozitív elbírásról a pályázók a támogatási összeg kiutalásával értesülnek.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Postakürt Alapítvány munkatársától az alábbi elérhetőségeken:

 

Dér Mária

telefon: 06-30-771-9446

munkanapokon: 09.00-14.00 óráig

e-mail: der.maria@pkalapitvany.hu

bottom of page