top of page

Az elmúlt időszak gazdasági nehézségei jelentősen megterhelik a magyar családok háztartásait, a szükséges és rendszeres kiadások számottevően megnövekedtek. Az inflációs terhek könnyítésére a Postakürt Alapítvány - a Postás Szakszervezet, a Magyar Postások Érdekvédelmi Szövetsége, valamint a Magyar Posta vezetése egyetértésével - rendkívüli pályázatot ír ki a postás családok támogatására.

 

A pályázat célja:

Az infláció következtében nehéz élethelyzetbe került postás munkatársak megnövekedett általános kiadásainak ellensúlyozása.

 

A pályázat során elnyerhető támogatási összeg mértéke:         

A pályázat költségkerete 50 millió Ft, melyből az érvényes pályázatot beküldők legalább 30.000 forint támogatásban részesülhetnek.

 

A pályázat feltételei:

Támogatásban azon postai munkavállaló részesülhet:

  • aki 2023. február 28-ig legalább 6 hónap folyamatos postai munkaviszonnyal rendelkezik,

  • akinél az egy háztartásban élő személyek egy főre jutó utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg 100.000 Ft/hó összeget.

 

A támogatás igényléséhez szükséges pályázati dokumentumok:

  • a pontosan kitöltött „Pályázati Adatlap”

(A kitöltésénél ügyelni kell a bankszámlaszám helyességére!),

 

  • keresetigazolás a pályázó munkatárs és házastársa/élettársa, illetve a velük közös háztartásban élő további keresők utolsó 6 havi jövedelméről.

 

A szükséges dokumentumokat a pályázati adatlappal együtt, annak mellékleteként kérjük megküldeni!

 

Postásházaspárok esetén a jogosultsági feltételek teljesülése esetén mindkét postás munkatárs adhat be külön-külön pályázatot.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

 

Beérkezési határidő: 2023. március 20.

 

A „Pályázati Adatlap”-ot mellékleteivel együtt postai úton vagy személyesen a következő címre kérjük eljuttatni:

Postakürt Alapítvány 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

A borítékra kérjük írják rá: „Rendkívüli pályázat 2023.”

FONTOS: A határidő után érkező kérelmeket sajnos nem tudjuk elfogadni!

A támogatási összeg utalására várhatóan 2023. március 31-ig kerül sor.

Az Alapítvány csak a támogatás elutasításáról küld írásbeli értesítést a pályázónak. A pozitív elbírálásról a pályázók a támogatási összeg átvételével értesülnek.

 

A pályázattal kapcsolatban további információk kérhetők munkanapokon 09.00-14.00 óráig:

 

Dér Mária tel.: 0630 771 9446 e-mail: Der.Maria@pkalapitvany.hu

Boros Attiláné tel.: 06-30 771 9441 e-mail: Boros.Attilane@pkalapitvany.hu

bottom of page