top of page

A karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan, két esztendő kihagyását követőn ismét kulturális programot is szervezünk az alapító Magyar Posta Zrt-vel közösen a nehéz élethelyzetben lévő postás családok számára.

 

A színházlátogatás keretében adjuk át a résztvevő gyermekek számára a Magyar Posta munkatársai és vezetői által felajánlott ajándékokat.

 

Az előadás helyszíne: Madách Színház –1073 Budapest Erzsébet krt. 29-33.

Az előadás időtartama: 11.00 órától 13.00 óráig

 

A támogatott program az alábbiakat foglalja magában:

  • ingyenes színházlátogatás a rászoruló gyermekek számára (egy családból több gyermek is jöhet),

  • ingyenes színházlátogatás a gyermekek kísérője számára (családonként maximum 2 fő),

  • az utazási költséget az alapítvány számlamásolat és „Útiköltség elszámoló adatlap” megküldését követően megtéríti,

  • uzsonnacsomag,

  • családonként egy karácsonyi ajándékcsomag a Magyar Posta felajánlásával, maximum 180 család részére,

  • a leginkább rászoruló postás családok számára az ajándékcsomag a postai vezetők felajánlásaiból gyermekenként 1-1 db ajándékutalványt is tartalmaz. (A kiosztható ajándékutalványok számát a vezetői felajánlások összértéke határozza meg.)

 

Az ajándékok átvételére kizárólag a színházban lesz lehetőség, a csomagok utánküldése nem áll módunkban. Az át nem vett ajándékokat az alapítvány egyéb támogatási célokra használja fel.

Ajándékutalványt kizárólag a színházi előadáson is résztvevő családok kérhetnek!

 

A résztvevők köre:

A színházlátogatáson azon postai munkavállalók, illetve gyermekeik vehetnek részt, akik esetében:

  • az egy háztartásban élők egy főre jutó nettó havi átlagjövedelme nem éri el a 143.000 Ft-ot.

A gyermekek korhatára: 16 év (a 16. életévüket 2022. december 31-ig betöltő gyermekek)

A 2 évesnél fiatalabb gyermekek elhozhatók, de részükre külön jegyet, illetve ülőhelyet nem biztosítunk.

 

A jelentkezések elfogadása elsődlegesen rászorultság, másodlagosan beérkezési sorrend alapján történik.

 

A jelentkezés benyújtásának módja:

A pályázat mellékleteként közzé tett jelentkezési lap egy példányban, postai úton történő eljuttatása a következő címre:

 

Postakürt Alapítvány, 1068 Budapest, Benczúr utca 27.

A borítékra kérjük, írják rá: „SZÍNHÁZLÁTOGATÁS”.

 

A pályázat személyesen is benyújtható az Alapítvány székhelyén:

Budapest VI., Benczúr utca 27. ügyfélfogadási időben (hétfőtől - péntekig 9.00-től 14.00 óráig).

A jelentkezési lap beérkezésének határideje: 2022. november 11.

 

Figyelem!

Kérjük, a jelentkezési lapon feltétlenül tüntessétek fel elérhetőségeteket – telefonszámot, pontos lakcímet (tartózkodás helyet) - hogy a jelentkezés elfogadásáról értesíteni tudjunk benneteket.

 

A gyermekek és kísérőik utazása:

 

Az utazás egyénileg történik. A távolsági tömegközlekedéssel (busz, vonat) érkezők utazási költségeit a Postakürt Alapítvány utólag - igény szerint - megtéríti, melynek feltételei:

  • a munkavállaló nevére, vagy a jelentkezési lapon megadott kísérő nevére kiállított számla másolata, valamint

  • a hiánytalanul kitöltött útiköltség igénylő adatlap, melyet mellékeltünk és amelyet a Postakürt Alapítvány fenti címére kell megküldeni a számlák másolatával együtt. (Utazási jegyeket nem kérünk!)

 

Az utazási költségeket a Budapestről érkezőknek az alapítvány nem téríti meg.

A budapesti, illetve vidéki helyi közlekedés menetjegyeit sem tudjuk elszámolni.

 

Saját gépjármű használat költségeinek finanszírozására csak abban a különösen indokolt esetben kerülhet sor, ha a gyermek betegsége nem teszi lehetővé tömegközlekedés igénybevételét. Ennek tényét igazolni szükséges. Az elszámolás a NAV által közzétett aktuális üzemanyagár, illetve a saját gépjármű hivatali célú használatával kapcsolatos szabályozás alapján történhet.

 

A jelentkezés elfogadásáról az Alapítvány Kuratóriumának felhatalmazásával a Segélyezési Bizottság dönt.

A nyertes pályázókat, akik részt vehetnek családjukkal a színházi előadáson, a Postakürt Alapítvány november 23-ig levélben tájékoztatja. Azon munkatársak, akik jelentkezésük elfogadásáról fenti időpontig nem kapnak értesítést, a programon sajnos nem vehetnek részt, ők erről külön tájékoztatást nem kapnak, kérdés esetén pályázatukkal kapcsolatban további információk a Postakürt Alapítványtól kérhetők:

Dobó Márta tel.: 06/30 946 8374 e-mail: dobo.marta@benczurhaz.hu

bottom of page