top of page

A Postakürt Alapítvány a korábbi „Rendkívüli pályázat” iránti kiemelt érdeklődésre való tekintettel további pályázatot ír ki az elmúlt időszak inflációs hatásai következtében nehéz élethelyzetbe került kollégák támogatására. A támogatási lehetőséget az alapítvány kiterjeszti az egy személyre jutó magasabb jövedelemmel rendelkező postás munkatársak számára is.

 

Figyelem! Azok a postás munkatársak, akik az előző „Rendkívüli pályázaton” támogatásban részesültek a jelen pályázaton nem vehetnek részt!

 

A pályázat célja:

Az alapítvány az infláció következtében nehéz élethelyzetbe került postás munkatársak számára nyújt támogatást a megnövekedett általános kiadások ellensúlyozására.

 

A pályázat során elnyerhető támogatási összeg mértéke:  

A pályázat költségkerete 12 millió Ft, melyből pályázónként minimum 25.000 Ft nyerhető el.

 

A pályázat feltételei:

Támogatásban azon postai munkavállaló részesülhet:

  • aki 2023. március 31-ig legalább 6 hónap folyamatos postai munkaviszonnyal rendelkezik,

  • akinél az egy háztartásban élő személyek egy főre jutó utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg 120.000 Ft/hó összeget.

 

A támogatás igényléséhez szükséges pályázati dokumentumok:

  •  a pontosan kitöltött „Pályázati Adatlap” (A kitöltésénél ügyelni kell a bankszámlaszám helyességére!)

  •  keresetigazolás a pályázó munkatárs és házastársa/élettársa utolsó 6 havi jövedelméről.

 

A szükséges dokumentumokat a pályázati adatlappal együtt, annak mellékleteként kérjük megküldeni!

Postás házaspárok - a jogosultsági feltételek teljesülése esetén - mindketten adhatnak be külön-külön pályázatot.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

 

Beérkezési határidő: 2023. május 5.

 

A „Pályázati Adatlap”-ot mellékleteivel együtt postai úton vagy személyesen a következő címre kérjük eljuttatni:

Postakürt Alapítvány 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

A borítékra kérjük, írják rá: „Rendkívüli pályázat II. 2023.”

  

FONTOS: A határidő után érkező kérelmeket sajnos nem tudjuk elfogadni!

 

A támogatási összeg utalására várhatóan 2023. május 20-ig kerül sor.

Az Alapítvány csak a támogatás elutasításáról küld írásbeli értesítést a pályázónak. A pozitív elbírálásról a pályázók a támogatás átvételével értesülnek.

 

A pályázattal kapcsolatban további információk kérhetők munkanapokon 09.00-14.00 óráig:

 

Nagy Ágnes

Tel. 0630 771 9446

E-mail: nagy.agnes@pkalapitvany.hu

bottom of page