top of page

Kedves Postás Családok!

Alapítványunk évek óta fontosnak tartja az árván, félárván maradt gyermeket, valamint a tartósan beteg gyermeket nevelő postás családok karácsonyának szebbé tételét. A békesség és szeretet ünnepéhez kapcsolódóan még fontosabb az összefogás, az egymás iránti felelősségérzet erősítése, így Karácsonyi pályázatunkat ennek szellemében hirdetjük meg ismét.

 

A támogatásokra a fedezet egy részét a személyi jövedelemadó 1%-ának az Alapítvány javára történt felajánlásai és a postás munkatársak adományai biztosítják. Köszönet azon kedves postás kollégáknak, akik segítették e pályázat anyagi fedezetének megteremtését!

 

Várjuk azon postai munkavállalók, vagy postai munkavállalók özvegyeinek jelentkezését, akik árván, félárván maradt gyermeket/gyermekeket, és/vagy súlyosan beteg gyermeket nevelnek.

 

Támogatásban azon postai munkavállaló részesülhet:

  • aki 2017. szeptember 30-ig legalább 6 hónap folyamatos postai munkaviszonnyal rendelkezik,

  • akinél az egy háztartásban élő személyek egy főre jutó utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 2017. évi minimálbért (127.500 Ft/hó),

 

továbbá azon postai munkavállaló vagy postai munkavállaló özvegye is,

  • akinél az egy háztartásban élő személyek egy főre jutó utolsó 6 havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a 2017. évi minimálbért (127.500 Ft/hó).

 

Támogatható gyermekek korhatára:

  • árva/félárva gyermek: maximum 25 éves korig, (19 éves kor fölött, ha első nappali, felsőfokú tanulmányokat folytat vagy nappali OKJ-s képzésben vesz részt),

  • beteg gyermek: kortól függetlenül támogatható, amennyiben a pályázó szülő az eltartó.

 

A támogatás igényléséhez szükséges:

  • a pontosan kitöltött „Pályázati Adatlap”, (a kitöltésénél különösen ügyelni kell a bankszámlaszám és számlatulajdonos/ok nevének helyességére),

  • igazolások: 19 évesnél idősebb árva vagy félárva gyermek esetén nappali tanulmányok igazolása (iskolalátogatási igazolás), ennek hiányában a pályázatot érvénytelennek tekintjük,

  • özvegy esetén halotti anyakönyvi kivonat másolata,

  • IGAZOLÁS tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről és/vagy Magyar Államkincstár igazolása emelt családi pótlék folyósításáról. (A dokumentumok másolatát kérjük!)

 

A szükséges dokumentumokat a pályázati adatlappal együtt, annak mellékleteként kérjük megküldeni!

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

Beérkezési határidő: 2017. november 06.

 

A „Pályázati Adatlap”-ot mellékleteivel együtt, a munkahelyi vezető ajánlásával ellátva

a következő címre kérjük eljuttatni:

Postakürt Alapítvány 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

A borítékra kérjük írják rá: „Karácsony 2017”

 

A pályázat személyesen is benyújtható az Alapítvány székhelyén:

Budapest VI., Benczúr utca 27. ügyfélfogadási időben (hétfőtől - péntekig 8.00-től 14.00-ig).

 

FONTOS: A határidő után érkező kérelmeket sajnos nem tudjuk elfogadni!

A támogatási összeg utalására várhatóan 2017. december 08-ig kerül sor.

Az Alapítvány csak a támogatás elutasításáról küld írásbeli értesítést a pályázónak. A pozitív elbírálásról a pályázók a támogatás átvételével értesülnek.

 

A pályázattal kapcsolatban további információk a Postakürt Alapítványtól kérhetők:

Dér Mária tel: 06-30-771-9446; e-mail: Der.Maria@pkalapitvany.hu

bottom of page