top of page

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a szociálisan rászoruló postai munkavállalók  egészségügyi rehabilitációjának támogatására

 

A pályázat kiírója:

Postakürt Alapítvány

 

A pályázat célja:

A Postakürt Alapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratában nevesített céloknak megfelelően a szociálisan rászoruló postai munkavállalók egészségügyi rehabilitációját 2018-ban is támogatni kívánja.

 

A pályázók köre, pályázati feltételek:

 • Pályázhat az a szociálisan hátrányos helyzetű, egészségkárosodott postai munkavállaló, aki

 

 • rehabilitációja érdekében - a pályázati időszak alatt (2018. január 01-től 2018. október 31-ig) szakorvos által vénnyel elrendelt, TB által támogatott,

 • az egészségbiztosítóval – gyógyászati ellátás nyújtására – szerződést kötött szolgáltatónál egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe, és

 • az orvosi ajánlás alapján elvégzett mozgásszervi rehabilitációs egészségügyi szolgáltatásokról saját nevére kiállított számlával rendelkezik.

 

Az érvényes pályázathoz fenti feltételek egyidejű teljesülése szükséges. Bármelyik feltétel hiánya a pályázat érvényessége szempontjából kizáró oknak minősül.

 

 • Az egyszeri támogatás igényléséhez fentieken túl,  az alábbi feltételek közül legalább egynek a teljesüléséről az adatlapon kell nyilatkozni:

 

 • a kérelmező életkora meghaladja az 50. életévet, vagy

 • a kérelmező tényleges életvitelszerű lakóhelye hátrányos helyzetű településen található (a települések listáját a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet tartalmazza), vagy

 • a kérelmező megváltozott munkaképességű munkavállalónak tekintendő a 2011. évi CXCI tv. 22.§.-a alapján, vagy

 • a kérelmező kiskorú gyermekét egyedül neveli, vagy

 • a kérelmező családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

 • a kérelmező családjában súlyosan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy

 • a kérelmezővel egy háztartásban élők egy főre jutó, utolsó 6 havi átlagjövedelme nem éri el a 2018. évi minimál bér összegét (138.000 Ft/hó).

 

A támogatás kizárólag a szakorvos által vényen felírt, kezelő orvos által kiállított kezelőlapon szereplő, a TB által támogatott egészségügyi szolgáltatásokra terjed ki!

 

Igénybe vehető TB által támogatott, rehabilitációs szolgáltatások:

 • iszappakolás

 • súlyfürdő

 • szénsavas fürdő

 • orvosi gyógymasszázs

 • víz alatti vízsugármasszázs

 • víz alatti csoportos gyógytorna

 • komplex fürdőgyógyászati ellátás

 • gyógyvizes kádfürdő

 • gyógyvizes gyógymedence (ideértve a hévízi tófürdőt is)

 • csoportos gyógytorna

 • egyéni gyógytorna

 • mágnesterápia, rekeszes galván, pakolások

 • Bemer pulzáló mágnes terápia

 

A támogatás maximális mértéke: 25 000 Ft/ fő

Rendelkezésére álló keretösszeg: 2 000 000 Ft

 

A pályázat benyújtásának módja:

A kérelmet egy példányban, postai úton, ajánlott levélben kérjük megküldeni a következő címre:

Postakürt Alapítvány

1068 Budapest, Benczúr u. 27.

 

A kérelmet személyesen is be lehet nyújtani a fenti címen.

ügyfélfogadási idő: hétfőtől-péntekig: 8.00-14.00 óráig

 

A borítékra kérjük írják rá: „Egészségügyi rehabilitációs pályázat – 2018”.

 

A pályázathoz csatolandó, a jogosultságot igazoló okiratok megnevezése:

 

Pályázni a Pályázati adatlap kitöltésével lehet. A pályázati adatlaphoz mellékelni szükséges a pályázó jogosultságát igazoló, alábbi dokumentumokat:

 • szakorvos által kiállított vény, és az orvos által kiállított kezelőlap másolata,

 • saját névre kiállított számla/számlák másolata, melyek a fentebb felsorolt szolgáltatások valamelyikének igénybevételét (akár többféle is lehet) és a pályázó általi kifizetését igazolják.  (A támogatás összegét - jogosultság esetén - az Alapítvány a benyújtott pályázat elbírálása után utalja át.)

 

A pályázatokat az alapítvány Segélyezési Bizottsága a beérkezést követően, havonta egy alkalommal bírálja el.  

 

A pályázatok elbírálásának módja:

 • A számlával igazolt egészségügyi rehabilitációs szolgáltatásokat - mérlegelést követően - maximum 25 000 Ft/fő mértékben támogatja az Alapítvány.

 • A Pályázatok elbírálása a felhívásban megfogalmazott feltételek figyelembevételével a beérkezések sorrendjében 2 000 000 Ft keretösszeg erejéig történik.

 • Az Alapítvány a beérkező pályázatok dokumentumait folyamatosan ellenőrzi és összesíti.

 • A támogatási összeg átutalása utólag, a pályázati adatlap és igazoló dokumentumok beérkezése, valamint a pozitív elbírálást követően történik.

 • A Postakürt Alapítvány csak elutasítás esetén küld írásbeli értesítést a pályázónak. Pozitív elbírásról a pályázók a támogatási összeg átvételével értesülnek.

 

A tartalmi és formai okokból hiányos pályázatot az Alapítványnak nem áll módjában értékelni.

 

A támogatás postai munkaviszonyhoz kötött, ezért odaítélésének időpontjáig a Magyar Posta Zrt-vel fennálló munkaviszony szükséges.

 

A pályázattal kapcsolatban további információk kérhetők a Postakürt Alapítványtól:

Dér Mária: Tel: 30-771-9446

E-mail cím: der.maria@pkalapitvany.hu

A pályázati kiírás és az adatlap letölthető az alapítvány honlapjáról: www.pkalapitvany.hu

 

Postakürt Alapítvány
Segélyezési Bizottsága

bottom of page