top of page

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a szociálisan rászoruló postai munkavállalók  egészségügyi rehabilitációjának támogatására

A pályázat célja:

A Postakürt Alapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratban megfogalmazott céloknak megfelelően a szociálisan rászoruló postai munkavállalók egészségügyi rehabilitációját 2019-ben is támogatni kívánja.

 

A pályázók köre, pályázati feltételek:

 • Pályázhat az a szociálisan hátrányos helyzetű, egészségkárosodott postai munkavállaló, aki

 

 • rehabilitációja érdekében - a pályázati időszak alatt (2019. január 01-től 2019. október 31-ig) szakorvos által vénnyel elrendelt, TB által támogatott,

 • az egészségbiztosítóval szerződést kötött intézményben egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe,

 • az orvosi ajánlás alapján elvégzett mozgásszervi rehabilitációs egészségügyi szolgáltatásokról saját nevére kiállított számlával rendelkezik.

 

Az érvényes pályázathoz fenti feltételek egyidejű teljesülése szükséges. Bármelyik feltétel hiánya a pályázat érvényessége szempontjából kizáró oknak minősül.

 

 • Az egyszeri támogatás igényléséhez fentieken túl,  az alábbi feltételek közül legalább egynek a teljesüléséről az adatlapon kell nyilatkozni:

 

 • a kérelmező a Magyar Posta Zrt. által szervezett, 2019. évi egészségügyi rehabilitációs üdülésen vett részt,

 • a kérelmező életkora meghaladja az 50. életévet, vagy

 • a kérelmező tényleges életvitelszerű lakóhelye hátrányos helyzetű településen található 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza), vagy

 • a kérelmező megváltozott munkaképességű munkavállalónak tekintendő a 2011. évi CXCI tv. 22.§.-a alapján, vagy

 • a kérelmező kiskorú gyermekét egyedül neveli, vagy

 • a kérelmező családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

 • a kérelmező családjában súlyosan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy

 • a kérelmezővel egy háztartásban élők egy főre jutó, utolsó 6 havi átlagjövedelme nem éri el a 2019. évi minimál bér összegét (149.000 Ft/hó).

 

A támogatás kizárólag a szakorvos által vényen felírt, kezelő orvos által kiállított kezelőlapon szereplő, a TB által támogatott egészségügyi szolgáltatásokra terjed ki!

 

Igénybe vehető TB által támogatott, rehabilitációs szolgáltatások:

 • iszappakolás

 • súlyfürdő

 • szénsavas fürdő

 • orvosi gyógy-masszázs

 • víz alatti vízsugármasszázs

 • víz alatti csoportos gyógytorna

 • komplex fürdőgyógyászati ellátás

 • gyógyvizes kádfürdő

 • gyógyvizes gyógymedence (ideértve a hévízi tófürdőt is)

 • csoportos gyógytorna

 • egyéni gyógytorna

 • mágnesterápia, rekeszes galván, pakolások

 • Bemer pulzáló mágnes terápia

 

A támogatás maximális mértéke: 25 000 Ft/ fő

Rendelkezésére álló keretösszeg: 2 000 000 Ft

Pályázati időszak: 2019. január 01-től 2019. október 31-ig

 

A pályázat benyújtásának módja:

A kérelmet egy példányban, postai úton, ajánlott levélben kérjük megküldeni a következő címre:

 

Postakürt Alapítvány

1068 Budapest, Benczúr u. 27.

 

A kérelmet személyesen is be lehet nyújtani a fenti címen.

ügyfélfogadási idő: hétfőtől-péntekig: 8.00-14.00 óráig

 

A borítékra kérjük írják rá: „Egészségügyi rehabilitációs pályázat – 2019”.

 

A pályázathoz csatolandó, a jogosultságot igazoló okiratok megnevezése:

 

Pályázni a Pályázati adatlap kitöltésével lehet. A pályázati adatlaphoz mellékelni szükséges a pályázó jogosultságát igazoló, alábbi dokumentumokat:

 • szakorvos által kiállított vény és az ellátást végző orvos által kiállított kezelőlap másolata,

 • saját névre kiállított számla/számlák másolata, melyek a fentebb felsorolt szolgáltatások valamelyikének igénybevételét (akár többféle is lehet) és a pályázó általi kifizetését igazolják. 

 

A pályázatokat az alapítvány Segélyezési Bizottsága a beérkezést követően, havonta egy alkalommal bírálja el.  

 

A pályázatok elbírálásának módja:

 • A számlával igazolt egészségügyi rehabilitációs szolgáltatásokat - mérlegelést követően - maximum 25 000 Ft/fő mértékben támogatja az Alapítvány.

 • A Pályázatok elbírálása a felhívásban megfogalmazott feltételek figyelembevételével a beérkezések sorrendjében 2 000 000 Ft keretösszeg erejéig történik.

 • Az Alapítvány a beérkező pályázatok dokumentumait folyamatosan ellenőrzi és összesíti.

 •  A támogatás összegét - jogosultság esetén - az Alapítvány a benyújtott pályázat elbírálása után, havi rendszerességgel utalja át.

 • A Postakürt Alapítvány csak elutasítás esetén küld írásbeli értesítést a pályázónak. Pozitív elbírásról a pályázók a támogatási összeg átvételével értesülnek.

 

A tartalmi és formai okokból hiányos pályázatot az Alapítványnak nem áll módjában értékelni.

 

A támogatás postai munkaviszonyhoz kötött, ezért odaítélésének időpontjáig a Magyar Posta Zrt-vel fennálló munkaviszony szükséges.

 

A pályázattal kapcsolatban további információk kérhetők a Postakürt Alapítványtól:

Dér Mária: Tel: 30-771-9446

E-mail cím: der.maria@pkalapitvany.hu

Postakürt Alapítvány
Segélyezési Bizottsága

bottom of page